Апостол Апостолов

Председател на настоятелството и президент на ВУЗФ

доц. д-р Григорий Вазов

Ректор на ВУЗФ, Изпълнителен директор на VUZF Lab

 

 

 

проф. д-р Юлия Добрева

Директор на направление „Икономика“

 

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“

доц. д-р Даниела Илиева

Директор на направление „Бизнес мениджмънт и маркетинг“

доц. д-р Станислав Димитров

Директор на направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“

 

доц. д-р Радостин Вазов

Директор на направление „Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество“