20.05.2022г.

ВУЗФ организира научно-приложна конференция “Икономика на страха”, посветена на 20-та годишнина на висшето училище

31.03.2022 г.

ВУЗФ организира кръгла маса на тема “Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата”

26.11.2021 г.

ВУЗФ и БФБ организират кръгла маса за Зелената сделка и бъдещeто на инвестициите и банкирането

 

18.11.2020 г.

VUZF Lab организира кръгла маса на тема “Външна търговия и пандемия”

29-30.10.2020 г.

ВУЗФ организира Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP)

24.10.2019 г.

VUZF Lab организира международна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“

26.02.2019 г.

VUZF Lab организира кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?”

16.10.2018 г.

Научно-приложна конференция „Данъчното законодателство в България през погледа на експертите“

30.10.2018 г.

Кръгла маса „Модели за преструктуриране на здравеопазването в България (проблеми и възможни решения)“

30.05.2018 г.

Международната конференция PEPP в София