Програмен координатор: Мирена Шилева
тел.: +359 2 40 15 803, моб. +359 884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu
гр. София, п.к. 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Гусла“ № 1