Международна конференция „Кръгова икономика и устойчиви финанси“

Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика на ЕС – Изтекла регистрация

 Оценка на въздействието върху околната среда. Съдебна практика по Закона за опазване на околната среда. – Изтекла регистрация 

Противодействие на прането на пари – приложими способи – Изтекла регистрация