проф. д-р Юлия Добрева

Директор на направление „Икономика“

 

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“

проф. д-р Даниела Илиева

Директор на направление „Бизнес администрация, мениджмънт и маркетинг“

доц. д-р Радостин Вазов

Директор на направление „Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество“