Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) официално откри Лаборатория за научно-приложни изследвания (VUZF Lab).
Този дългоочакван проект обединява усилията на университета да бъде в полза на бизнеса чрез научно-приложно сътрудничество, което се изразява в изготвяне на анализи и извършване на научноизследователска, консултантска и проектна дейност.
Дейността на Лабораторията е концентрирана в шест основни програмни направления: Икономика, Финанси и финансов мениджмънт, Бизнес мениджмънт и маркетинг, Застраховане и пенсионно осигуряване, Информационни и комуникационни технологии и Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество. Техният широк обхват покрива актуални теми и проблеми с регионална и глобална значимост.
Програмните директори на шестте направления са ключови експерти от научния и експертен състав на ВУЗФ, утвърдили се с успешните си бизнес и академични кариери, както и с богатия си опит в управлението на национални и международни проекти. Изпълнителен директор на Лабораторията е доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ.