Апостол Апостолов

Апостол Апостолов

Председател на настоятелството и президент на ВУЗФ

Апостол Апостолов е президент и председател на настоятелството на ВУЗФ от 2017 г.

Той има повече от 10 години опит като преподавател във ВУЗФ по дисциплината Kапиталови пазари.

От 2011 г. е председател на Надзорния съвет на Тексим банк. От 2012 г. е председател на Съвета на директорите на “Централен депозитар” АД и е член на Надзорния съвет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Апостол Апостолов е бил председател на Комисията за финансов надзор в периода 2003 – 2009 г. Преди това е бил изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на “БФБ – София” АД и изпълнителен директор на Пловдивската фондова борса.

Изпълнителен директор e на Агенцията за приватизация в периода 2001 – 2003 г.

Завършил е специалност „Банково дело“ в УНСС, а преди това компютърни науки в Техническия университет-Пловдив.