проф. д-р Юлия Добрева

проф. д-р Юлия Добрева

Директор на направление "Устойчива икономика"

Проф. д-р Юлия Добрева е заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Тя е доктор по икономика, специалност Политическа икономия. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава докторската си дисертация на тема „Оптимизационното моделиране при изследване на устойчивото развитие“ през октомври 2011 г. От януари 2012 г. е хоноруван преподавател във ВУЗФ, както и почетен лектор към Международния факултет на Университета в Шефийлд, Великобритания. От февруари 2014 г. Юлия Добрева е главен асистент във ВУЗФ, през март 2016 г. е избрана за доцент, а през октомври 2021 г. – за професор. Води лекции и упражнения в бакалавърските курсове по дисциплините Устойчиво развитие, Оперативен мениджмънт, Финансов мениджмънт, Счетоводство, Управленско счетоводство и Финансови институции и пазари, както и в магистърските курсове по дисциплините Поведенчески финанси, Глобалистика, Потребителско поведение.

Автор е на два учебника, три книги и редица статии и научни публикации, посветени на проблемите на устойчивото развитие,  лобалната икономика, поведенческата икономика и институционалното развитие. Участвала е в различни международни научни конференции и проекти в Италия, Англия, Дания, Литва, Чехия, Полша, Гърция, Турция, Румъния, Катар и др.

В допълнение към академичната си кариера, проф. Добрева има дългогодишен управленски опит в банковата сфера.

Publications

   1. Dobreva, J. (2018). The Role of Institutions, Business, and Society in Shaping Modern Economy. Journal of International Scientific Publications, vol. 12 , pp. ….. (article)
   2. Dobreva, J. (2018). Innovation Challenges for Bulgarian Enterprises. Conference Proceedings of International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD), pp. ….(article)
   3. Dobreva, J. (2017). Institutional Change and the Triple Helix Model in Transition Economies. In: Conference Proceedings of International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD), pp. 131-139. (article)
   4. Dobreva, J. (2016). Business Development through Innovation and Co-creation. Journal of International Scientific Publications, vol. 10, pp. 339-346. (article)
   5. Dobreva, J. (2016). Social Entrepreneurship and Innovation for Sustainable Development. In: Zbuchea, A. and Nikolaidis, D. (Eds) Responsible Entrepreneurship: Vision, Development and Ethics, Conference Proceedings, Cominicare.ro, pp. 231-242. (article)
   6. Dobreva, J. (2013). Strategic Approaches to Local Sustainable Development. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, Volume 7, Part 1, ISSN 1313-2555; pp 224 – 230.
   7. Dobrev, J. (2014). Development of Bank Services in Bulgaria – from Transition to Sustainability. The Regulatory Perspective. Social Sciences Journal, 1 (83), ISSN 1392 – 0758, pp. 63 – 71.
   8. Dobreva, J. (2014). Innovations and Industrial Development in Bulgaria. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, Volume 8, ISSN 1314-7242; pp 524 – 529.
   9. Dobreva, J. (2015). Socioeconomic Implications for Sustainable Development. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, Volume 9, ISSN 1314-7242, pp. 582-588.
   10. Dobreva, J. (2015). Models for Transforming Businesses Towards Sustainability, Journal of US-China Public Administration, Vol. 12, Number 8, serial number 118.
   11. Ilieva – Koleva, Daniela, Dobreva, Julia (2015). Social Entrepreneurship as a Form of Social Responsibility in Bulgaria. Megatrend Review, ISSN 1820-3159, Volume 12, Number 2, pp. 123-136.
   12. Dobreva, J., Ivanov, I. (2011) Measuring Sustainable Development in the EU (2011), International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Taylor & Francis Ltd. Vol. 18, Issue 5, pp. 412-423. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504509.2011.577461
   13. Dobreva, J., Ivanov, I. (2010). Social Effect of Government Subsidies to Local Public Goods, in Chobanov, George / Plöhn, Jürgen / Schellhaass, Horst (eds.) (2010): Policies of Economic and Social Development in Europe, 2, Peter Lang Publishing Group, pp. 157-165.
   14. Dobreva, J., Ivanov, I. (2010) Excludable vs. Non-excludable Environmental Goods: Duality and the Price Effect on Sustainable Development (2010), Eurasia Economics and Business Society Conference Proceedings, Istanbul, Turkey. (abstracted)
   15. Dobreva, J., Ivanov, I. (2010) Theoretical Approach on the Effect of Subsidies to Local Public Goods, (2010), Journal of US-China Public Administration, Vol. 7(7), USA, pp. 36-48.
   16. Dobreva, J., Ivanov, I. (2010) Modeling Labor Supply through Duality and the Slutsky Equation (2010), International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 3 Issue 2.
   17. Dobreva, J., Ivanov, I. (2009). Sustainable Development and the Provision of EU Subsidies for Rural Development: The Case of Bulgaria (2009), in Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars,vol. I, University of Economics, Prague, pp. 145-162.

   • Добрева, Ю. (2017). Моделът Triple Helix за институционална промяна. VUZF Review, vol. 2, pp. 79-89. (научна статия)
   • Добрева, Ю. (2018). Институционално развитие и икономически растеж. VUZF Review, vol. 3 (научна статия)
   • Добрева, Ю. (2015) Социално предприемачество и социални иновации. Списание „Панорама на труда“, 2015г. стр. 72-86.
   • Dobreva, J., Ivanov, I. (2009) Sustainable Development and the Bulgarian National Strategy for Regional Development 2005-2015: an application of a three dimensional theoretical model, (2009), 4th Annual South-East European Doctoral Student Conference, Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, Volume 2, pp. 72-86.
   • Dobreva, J., Ivanov, I. (2008) Excludable vs. Non-excludable Public Goods: the price effect on consumption (2008) Proceedings of the University of Rousse “Angel Kanchev”, Volume 47, book 6.1, Economics and Management, pp. 152-157
   • Dobreva, J., Ivanov, I. (2007) Duality and Optimality in the Analysis of the Policy for Sustainable Development (2007), Economic Policies for Sustainable Development, UNWE International Conference Proceedings, pp. 80-90.
   • Dobreva, J., Ivanov, I. (2007) Application of the optimization model and the Slutsky equation in the supply of public goods (2007), University of Rousse “Angel Kanchev”, Proceedings, Volume 46, book 4, Economics and Management, pp 161-167.

   • Dobreva, J. & Minkov, N. (2018). Behavioral Economics and Institutional Development. In: Dilek, S. E & Dursun, G. (Eds.) Current Debates in Tourism and Development Studies, IJOPEC Publications Ltd., vol. 17, pp. 135-147. (book chapter)
   • Dobreva, J. (2017). Institutional Change: A Theoretical Framework. In: Berksoy, I., Dane, K. & Popovic, M. (Eds.) Institutions & Economic Policies: Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth, IJOPEC Publications Ltd., London, UK, pp. 147-168. (book chapter)
   • Celik, S., Kucukahmetoglu, O. & Dobreva, J. (2017). Contemporary Studies in Social, Economic & Financial Analysis. IJOPEC Publications Ltd., London, UK. (book editor)
   • Siriner, I, Dobreva, J. & Boz, Ch. (2016). Political Economy of Globalization: Financialization & Crisis. IJOPEC Publications Ltd., London, UK. (book editor)
   • Добрева, Ю. (2018). Поведенческа икономика. Изд. Св. Григорий Богослов, София. (учебник)
   • Добрева, Ю. (2016). Устойчиво развитие на икономиката: проблеми и перспективи. Изд. Св. Григорий Богослов. (монография)
   • Добрева, Ю. (2016). Глобалистика. Изд. Св. Григорий Богослов. (учебник)

   • Dobreva, J. (2015). Innovations: A Key Driver for Sustainable Development in Bulgaria. Conference Proceedings – 15th International Academic Conference, Rome, Italy 14 April 2015. ISSN 233 – 5617; pp. 273 – 289.
   • Ilieva – Koleva, D., Dobreva, J. (2015). Social Entrepreneurship as a Form of Social Responsibility in Bulgaria. Conference Proceedings – Economic and Social Development, 5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility, Belgrade 21-22 May, 2015, ISSN 1849 – 689X; pp. 125 – 134.
   • Dobreva, J., Ilieva – Koleva, D. (2015). Managing Sustainable Enterprises and Promoting Open Innovation in Bulgaria. Conference Proceedings – ICEIRD Conference, Sheffield, UK, 18-19 June, 2015, ISSN 2411-5320, pp. 293-309.
   • Добрева, Ю. Ограничители на икономическия растеж и перспективи за устойчиво развитие в България. Доклад на национална научна конференция: „Растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“. УНСС, 6 ноември 2015 г.
   • Добрева, Ю. Иновационни модели за устойчиво развитие. Доклад на научна конференция „Иновациите: двигател за икономическия растеж – 2015“, ВУЗФ, 21 октомври 2015г.