проф. д-р Даниела Илиева

проф. д-р Даниела Илиева

Директор на направление "Бизнес администрация, мениджмънт и маркетинг"

Проф. д-р Даниела Илиева е изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ и член на Управителния съвет на Фондацията. Като специалист по управление, консултант и международно признат трейнър, тя се присъединява към Фондацията през 2015 година. Нейният профил включва богат опит в управление на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Проф. д-р Илиева е експерт по Международен туризъм и мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, докторска степен по Икономика (Социално управление) и придобита академична длъжност „доцент“ по Управление на бизнес процеси и бизнес комуникации с монографията си „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”). Проф. д-р Даниела Илиева е преподавател в международния факултет на University of Sheffield, както и в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В качеството си на висококвалифициран лектор, тя предоставя актуално образование и иновативен подход в преподаването по теми като бизнес комуникации, организационно поведение, бизнес мениджмънт и управление на човешките ресурси.

Професионален трейнър-консултант по Бизнес етикет и протокол, проф. д-р Даниела Илиева е сертифицирана от EUROPROTOCOL – Европейското училище за протокол. Също така е сертифициран трейнър по Невролингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, американския НЛП борд, американския борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг.

Проф. д-р Илиева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития, а нейни разработки и публикации често намират място в международно признати научни издания и конференции по целия свят.

 

Selected Publications

   ▪ Christofilopoulos, E., & Ilieva-Koleva, D. (2018). THE INNOVATION LANDSCAPE IN CHINA, PRESENT AND FUTURE. VUZF Review, 3(1), 110–119.

   ▪ Koleva, D. (2017) Business communication techniques for lawyers, Journal „Prawo Mediów Elektronicznych“ (2017).

   ▪ Koleva, D., Ezekieva, S. (2016) Youth Mentoring Programs as an Instrument for Personal Development and Career Orientation, VUZF Review (12/2016).

   ▪ Koleva, D. (2017) Methodology for self-evaluation and career orientation, ICEIRD 2017 – Международна конференция по предприемачество, иновации и регионално развитие, Конферентна книга; стр. 167–177.

   ▪ Koleva, D., Tsvetkova, R., Genova, R. „The Impact Factor Defined“, Electronic Scientific Magazine www.rhetoric.bg (12/2016).

   ▪ Koleva, D., „Model for Individual Presentation Skills Evaluation“, Electronic Scientific Magazine www.rhetoric.bg (10/2015) .

   ▪ Koleva, D., „Mentoring – Notion and Impact“, Labour Panorama Scientific Magazine (09/2015).

   ▪ Harizanova, M., Koleva, D., „Trends in the management of business processes in the conditions of a financial crisis“(3 – 16), Economic Alternatives, March 2011.

   Koleva, D., „Mentoring – Process, Guidelines and Programs“ (Менторство – процес, насоки и програми), 2015.

   ▪ Методология за самооценка и кариерна ориентация – ICEIRD 2017, Солун, Гърция, септември, 2017.

   ▪ Техники за бизнес комуникация за адвокати – Legal Innovation Conference, Вроцлав, Полша, април, 2017.

   ▪ TEDxVarna – „Успехът е начин на мислене“, Варна, България, ноември, 2016 .

   ▪ 17-та Международна научна конференция „Материали, методи и технологии“, компл. „Елените“, юни, 2015.

   ▪ 8-ма Международна конференция за предприемачество, иновация и регионално развитие, Шефилд, Англия, юни, 2015.

   ▪ Източноевропейска конференция за икономика и социално развитие на тема „Социална отговорност“, Белград, Сърбия, май, 2015.

   ▪ 15-та Международна академична конференция, Рим, Италия, април, 2015.

   ▪ 3-та Международна конференция M-Sphere, Задар, Хърватска, октомври, 2014.

   ▪ Международна научна конференция „Икономика и бизнес“, компл. „Елените“, септември, 2014.

   ▪ „НЛП техники за подобряване на презенационни умения“, Задар, Хърватска, октомври, 2014.

   ▪ Съвместно създаване на социално предприемачество за растеж, Copenhagen Business School, Копенхаген, Дания, май, 2014.

   ▪ 6-та Национална научна конференция за докторанти „Икономически и социални предизвикателства за правителството и бизнеса“ , УНСС, София, април, 2014.

   ▪ Международна научна конференция „Икономика и бизнес“, Слънчев бряг, септември, 2013.

   ▪ Юбилейна научна конференция на Факултет по мениджмънт на УНСС, София, октомври, 2011.

   ▪ Международна научна конференция „Научни инструменти за мениджмънта“, Равда, 2010.

   ▪ Осигуряване на по-добра закрила на децата жертви на престъпление (E-PROTECT). Програма „Правосъдие“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (10/2017-09/2019).

   ▪ Представяне на реформата в сферата на защита на лични данни пред съдебната система (INFORM). Програма „Правосъдие“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (10/201703/2019).

   ▪ Стоп на младежката радикализация (StopR), „Еразъм+“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (09/2017-12/2018).

   ▪ Дигитална сигурност за млади предприемачи (DiFens), „Еразъм+“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (09/2017-02/2019).

   ▪ Промотиране на ИКТ инструменти за резолюция на трансгранични спорове (e-MEDIATION), Програма „Правосъдие“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (08/2017-11/2018).

   ▪ Структурна синергия за ефективен структурен диалог (SSISD), „Еразъм“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (06/2017-11/2018).

   ▪ Менторска платформа за млади социални иноватори (MYNNOVA), „Еразъм+“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (12/2016-20/2018).

   ▪ Подкрепа за третия сектор чрез иновации и промяна (ATSIV), „Еразъм+“. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (09/2016 – 08/2019).

   ▪ Ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия (CARISMAND), Хоризонт 2020. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (10/2015 – 09/2018).

   ▪ Технологии за взаимодействие между гражданите в подкрепа на модела „Полиция в близост до обществото“ (CITYCoP), Хоризонт 2020. Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (06/2015 – 05/2018) .

   ▪ Управление на алтернативни решения за защита на личната информация, интелектуалната собственост и управлението на Интернет (MAPPING), Седма рамкова програма (FP7). Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (03/2014 – 02/2018).

   ▪ Европейска рамка за обмен на информация за съдилища и доказателства (EVIDENCE), Седма рамкова програма (FP7). Назначение от: Фондация „Право и интернет“ (03/2014 – 08/2016).

   Гост-лектор в Петия национален форум по дентална медицина на тема „Застанете зад думата и силата на езика“, Хасково, септември, 2017.

   Гост-лектор в Езикова гимназия „Иван Вазов“ – „Какво казва езикът на тялото“,Пловдив, май, 2017.

   Лектор за Training Academy – „Какво наистина трябва да знаем, когато чуем Бизнес комуникация“, онлайн, март, 2017.

   Лектор на семинара „Език на тялото“ – „Накъде сочат пръстите на краката ти?“, Betahaus Sofia, декември, 2016.

   Лектор на Лятната среща на мрежата на Сдружението на фамилния бизнес – „Коучинг и менторство“, септември, 2016.

   Лектор на Първата академия за млади лидери в публичната администрация – „Бизнес етикет и протокол“, „Публичен имидж“ и „Презентационни умения“, септември, 2016.

   Лектор в програмата „Модерен бизнес“ – „Бизнес етикет и протокол“, юни, 2016.

   Гост лектор в Лятната академия на ВУЗФ – „Модерен бизнес етикет“, юни, 2016.

   Лектор на събитието Inspire to Higher на Националното сдружение недвижими имоти – „Бизнес етикет – как да защитим имиджа си на професионалисти, да спечелим доверие, да запазим ниво“, октомври, 2015.

   Лектор на 15-ти Юбилеен научен симпозиум на денталните специалисти – „Как да запазим здравето си, докато даваме здраве на другите“, юни 2015.

   Лектор на 14-ти Научен симпозиум на денталните специалисти – „Мениджмънт на конфликти и кризи в денталната практика“, юни, 2014.

   Гост-лектор на Бизнес академията на ВУЗФ – „Невербалната комуникация в бизнеса“, март, 2014.

   Гост-лектор в Националната търговско-банкова гимназия – „Презентационни умения“, „Бизнес етикет и невербална комуникация“, февруари, 2014.

   Гост-лектор в European University Barcelona – „Business etiquette and protocol“, ноември, 2013.

   Говорител в 8-ми Научен симпозиум на Българската дентална асоциация – „Бизнес етикет и протокол“, октомври, 2013.

   Говорител на 13-ти Научен симпозиум на денталните специалисти – „Невербална комуникация и език на тялото в денталната практика“, юни, 2013.

   Гост-лектор в European University Barcelona – „NLP for Better Communication“, ноември, 2011.

   ▪ ICEIRD 2017 – Международна конференция по предприемачество, иновации и регионално развитие, Солун, Гърция, септември, 2017.

   ▪ MAPPING – Конференция за бъдещето на интелектуалната собственост, София, юни, 2017.

   ▪ Legal Innovation: New Technologies in legal practice, Вроцлав, Полша, април, 2017.

   ▪ SOURCE Societal Security Conference , Виена, Австрия, март, 2017.

   ▪ CITYCoP Междинна конференция, Рим, Италия, ноември, 2016.

   ▪ MAPPING Второ общо събрание, Прага.

   ▪ Readie Policy Summit – Digital Done Better, Берлин, Германия, октомври, 2016.

   ▪ EVIDENCE Закриваща конференция, Хага, Холандия, септември, 2016.

   ▪ EVIDENCE Междинна среща на Управителния комитет, Флоренция, Италия, юли, 2016.

   ▪ CITYCoP Среща на Управителния комитет, Саламанка, Испания, май, 2016

   ▪ EVIDENCE Среща на Управителния комитет, Флоренция, Италия, април, 2016

   ▪ CARISMAND Среща на Управителния комитет, Букурещ, Румъния, април, 2016.

   ▪ 8-ма Международна конференция за предприемачество, иновация и регионално развитие, Шефилд, Англия, юни, 2015.

   ▪ 17-та Международна научна конференция „Материали, методи и технологии“, компл. „Елените“, юни 2015.

   ▪ Източноевропейска конференция за икономика и социално развитие на тема Социална отговорност, Белград, Сърбия, май, 2015.

   ▪ 15-та Международна академична конференция, Рим, Италия, април, 2015.

   ▪ 3-та Международна конференция M-Sphere, Задар, Хърватска, октомври, 2014.

   ▪ Международна научна конференция „Икономика и бизнес“, компл. „Елените“, септември, 2014.

   ▪ Съвместно създаване на социално предприемачество за растеж, Copenhagen Business School, Копенхаген, Дания, май, 2014.

   ▪ 6-та Национална научна конференция за докторанти „Икономически и социални предизвикателства за правителството и бизнеса“, УНСС, София, април, 2014.

   ▪ Международна научна конференция „Икономика и бизнес“, Слънчев бряг, септември 2013.

   ▪ Юбилейна научна конференция на Факултет по мениджмънт на УНСС, София, октомври, 2011.

   ▪ Международна научна конференция „Научни инструменти за мениджмънта“, Равда, 2010.