Направлението „Бизнес мениджмънт и маркетинг“ на Научноизследователската лаборатория на ВУЗФ извършва научно-приложни изследвания, свързани с казуси, възникнали по време на работния процес и  вземане на управленчески решения.

Направлението е насочено към  изграждане на креативно и новаторско мислене при решаване на различни практически задачи, акцентиращи върху организирането, мотивацията, контрола и координацията на служителите в една компания, анализ на бизнес дейности и методи за взимане на правилни бизнес решения.

Направлението извършва научно-приложни изследвания, целящи  развитието на личностни компетенции: умения за персонална и екипна мотивация, индивидуално развитие и самооценка, нестандартно мислене, кариерна ориентация, комплексен маркетинг и мениджмънт на личността, екипа и организацията. Изследванията обхващат най-новите тенденции, свързани с мениджмънта и маркетинга и  ще бъдат насочени към по-успешното развитие на бизнес средата в България.

 

доц. д-р Даниела Илиева

Директор на направление „Бизнес мениджмънт и маркетинг“