VUZF Lab предлага специализирани корпоративни обучения и семинари за бизнеса

Приключи съвместната програма за лидерско развитие на ВУЗФ и MFG

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: „Мерките срещу изпирането на пари, отнасящи се до замразяването и отнемането на активи в контекста на националното право и на правото на ЕС“.

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема „Оценка на въздействието върху околната среда. Съдебна практика по Закона за опазване на околната среда“.

ВУЗФ и Съюзът на юристите в България организират серия от практически семинари в областта на данъците, данъчната практика и други актуални проблеми за бизнеса