VUZF Lab организира международна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab организира международна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“.

Форумът ще се проведе на 24 октомври 2019 г. от 10.30 часа във ВУЗФ, зала 501, eт. 5, гр. София, ул. “Гусла” № 1.

Начало на регистрацията: 9.30 часа.

Конференцията ще протече в два последователни панела. Целта е да се състои открита експертна дискусия по проблемите на кръговата икономика.

Първият панел ще бъде посветен на начините на финансиране на кръговата икономика. Във фокуса на дискусията ще бъдат поставени следните въпроси:

  • Каква е ролята на финансовите институции (банки и застрахователни компании) за финансиране на кръговата икономика?
  • По какъв начин преходът към кръгова икономика се отразява на застрахователния бизнес?
  • Какви са тенденциите на капиталовите пазари, свързани с кръговата икономика?

Във фокуса на втория панел са кръговата икономика и устойчивостта на финансите в контекста на външнотърговската политика на България. Целта на този панел е да се очертаят някои основни тенденции по важни въпроси, като:

  • Кои са външнотърговските дисбаланси на България?
  • Каква е конкурентоспособността на износа на България?
  • Импортно или експортно ориентирана икономика – „добрите практики“
  • Кръгова икономика и внос-износ

Основни доклади по време на форума ще изнесат проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, проф. Джовани Ладжоя и доц. д-р Теодоро Галучи, Университет „Алдо Моро“, Бари, Италия, проф. Паникос Путзиурис, ректор на Университета в Централен Ланкашър, Кипър, (UCLan Cyprus), преподавател Judge Business School, University of Cambridge и др.

В конференцията ще вземат участие водещи икономисти от България и чужбина, финансови експерти и анализатори, експерти в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди от България и Европа.

Лекторите на конференцията можете да видите ТУК.

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 30 септември 2019 г.

Материалите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени като колективна монография от издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“. Докладите няма да бъдат презентирани по време на събитието.

Те трябва да са в обем между 10 и 15 стандартни страници (шрифт: Times New Roman, 12, междуредие: 1,5).

Участието с доклади в конференцията е без такса.

Програмата на конференцията можете да видите ТУК.

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 15 ноември 2019 г. на електронен адрес: info@vuzflab.eu.

Работни езици на конференцията – български и английски.

Краен срок за регистрация за конференцията: 21 октомври на електронен адрес: info@vuzflab.eu.

Програмен съвет на конференцията:

Председател:
доц. д-р Григорий Вазов

Членове:
проф. д-р Даниела Бобева
доц. д-р Теодоро Галучи
проф. д-р Джования Ладжоя
проф. д-р Паникос Путзиурис
проф. дпн Сава Гроздев
проф. д-р Боян Дуранкев
доц. д-р Юлия Добрева

Организационен комитет:

Председател:
проф. д-р Виржиния Желязкова

Членове:
доц. д-р Радостин Вазов
доц. д-р Яким Китанов
проф. д-р Али Вейсел
доц. д-р Теодора Лазарова
Мирена Шилева
Гергана Генова

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Генерален спонсор:   

Спонсори:      

Медийни партньори:

    

     

Leave a Comment