МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ

 

24 октомври 2019 г.

ВУЗФ, зала 501, ет. 5

 

ПРОГРАМА

 

 

09.30 – 10.30   Регистрация и кафе 

10.30 – 11.00   Официално откриване

доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab

 

Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика на Република България

 

Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката

 

11.00 – 12.30 ПЪРВИ ПАНЕЛ: ФИНАНСИРАНЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Ролята на финансовите институции (банки и застрахователни компании) за финансиране на кръговата икономика

По какъв начин преходът към кръгова икономика се отразява на застрахователния бизнес?

Тенденции на капиталовите пазари, свързани с кръговата икономика

11.00 – 11.10 Кръгова икономика: Новата реалност (Keynote презентация)

проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab

11.10 – 11.20  Видео презентация

проф. д-р Паникос Путзиурис, ректор на Университета в Централен Ланкашър, Кипър, (UCLan Cyprus), преподавател в Judge Business School, University of Cambridge

11.20 – 11.30 Кръгова икономика: начало и развитие в Италия (презентация)

проф. д-р Джовани Ладжоя, ръководител на катедра “Икономика, управление и бизнес право”, Университет в Бари „Алдо Моро“, Италия

11.30 – 12.00  Дискусия между панелистите

Панелисти: Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България,  Левон Хампарцумян, председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите, доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса, преподавател, ВУЗФ, Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Cleantech Bulgaria

 

Модератор: проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление Финанси и финансов мениджмънт, VUZF Lab

 

12.00 – 12.30 Q&A

12.30 – 13.00  Лек обяд и кафе

13.00 – 15.00 ВТОРИ ПАНЕЛ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Кои са външнотърговските дисбаланси на България?

Каква е конкурентоспособността на износа на България?

Импортно или експортно ориентирана икономика – „добрите практики“

Кръгова икономика и внос-износ

13.00 – 13.15 Търговските дисбаланси на България (Keynote презентация)

проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ

13.15 – 13.25 Перспективи пред кръговата икономика (презентация)

доц. д-р Теодоро Галучи, Университет „Алдо Моро“, Бари, Италия

13.25 – 14.15  Дискусия между панелистите

Панелисти: проф. д-р Виржиния Желязкова, ВУЗФ, Никола Зикатанов, зам.-председател на УС, Асоциация на индустриалния капитал в България, Илия Лингорски, главен икономист, Българска банка за развитие, Владимир Каролев, основател и изпълнителен директор, SEE Capital Advisory, Борислав Георгиев, експерт по външна търговия – Външна търговия на България 2001 – 2018 (презентация)

 

Модератор: проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ

 

14.15  – 14.45 Q&A

14.45 – 14.50 Закриване  

15.00 – 17.00 Коктейл и време за контакти

Работни езици на конференцията: български и английски

 

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

СПОНСОРИ

 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ