доц. д-р Григорий Вазов

Ректор на ВУЗФ и изпълнителен директор на VUZF Lab

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 2008 г., изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF Lab) и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Рeпублика България.

Член е на Надзорния съвет на ДЗИ. През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на Р България. Бил е президент на ВУЗФ в периода 2005 – 2017 г., а в периода 2002 – 2017 г. е председател на настоятелството на висшето училище. Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.Show More

  В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министьр в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. В периода 1992 – 1994 г. е председател на Съвета на директорите на „Балканбанк“. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания. В продължение на два мандата е изпълнявал длъжността декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.


Марияна Николова      

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

Марияна Николова завършва висше образование – магистър по „Право“ в Нов български университет и се утвърждава като юрист със значителен опит в публичния сектор. Марияна Николова притежава и магистърски степени по „Публична администрация и административни практики“ и „Право на Европейския съюз“ от СУ „Свети Климент Охридски“,  както и магистратура по „Стопанско управление“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.

Има редица обучения и специализации в страни-членки на ЕС в това число диплом по „Право на Европейския съюз“, Франция; EIPA – Европейски институт по публична администрация, Холандия; “HAUS” – финландски институт за публичен мeниджмънт, Европейската академия за данъци, икономика и право, Германия, а също и в Австрия и Великобритания.Show More

  Има значителен принос в разработката на действащата нормативна уредба в сферата на държавната служба на Република България. Била е адвокат към Софийска адвокатска колегия, както и юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД. Заемала е различни експертни длъжности в Министерство на държавната администрация и административната реформа. Заемала е ръководни длъжности, включително директор на дирекция „Правно-нормативни дейности“ в Министерство на земеделието и храните. Също така е избирана за член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Работила е и в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор към Министерство на икономиката. Била е ръководител на отдел „Договорно-правен и правна защита“ в „Национална електрическа компания“  ЕАД.

  От май 2017 г. е началник на кабинета на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика. Преподавател е в Института по публична администрация към Министерския съвет.

  На 21 ноември 2018 г. Марияна Николова бе избрана за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика от 44-ото Народно събрание.


Лъчезар Борисов         

Заместник-министър на икономиката

Лъчезар Борисов специализира „Устойчиво развитие“ във Венециански международен университет и Регионалния център по околна среда в Будапеща, както и „Счетоводни и одит регулации“ към Световната банка. Завършва обучение по „Предприемачество и рисков капитал“ в Американския университет и има успешно преминати курсове по „Управление на проекти“ (WIFI, Австрия), „Насърчаване на преките чуждестранни инвестиции“ (JICA, Япония), „Борсово-валутна търговия и банки“ (CITIGRUP и CITIBANK) и др.

Понастоящем е докторант във Висшето училище по застраховане и финанси. Публикувал е научни статии в сферата на антимонополното законодателство и моделите на пазарно стопанство, платежния баланс на страната и банковата ефективност при сливанията и поглъщанията.Show More

  Утвърждава се като държавен служител, след като започва работа като главен експерт в Министерството на икономиката, след провеждането на конкурс през 2002 г. От 2006 г. до момента е началник на отдел, като ръководи отдели „Преструктуриране и капиталови пазари“ и „Управление и преструктуриране на държавното участие“. През този период е изпълнявал и длъжностите началник на отдели „Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг“ и „Стратегически анализи и прогнози“. Понастоящем е и член на Управителния съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Има богат натрупан опит в сферата на корпоративното управление, като е бил и в ръководните органи на редица частни и държавни компании от сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление.


Паникос Путзиурис

Паникос Путзиурис

Проф. д-р Паникос Путзиурис

Ректор на Университета в Централен Ланкашър, Кипър (UCLan Cyprus)

Професор Паникос Путзиурис е професор по предприемачество и семеен бизнес, ректор на Университета в Централен Ланкашър, Кипър (UCLan Кипър) и председател на Центъра за предприемаческо развитие и изследвания. Преподавател е в Judge Business School към Университета в Кеймбридж и е член на групата по икономика и политика в областта на кръговата икономика и моделите на предприемаческо развитие. В продължение на две десетилетия, той е старши преподавател, а по-късно гост-лектор по предприемачество и семеен бизнес в Business Manchester School, Великобритания.

Професор Путзиурис преподава, обучава, прави изследвания и консултира по целия свят в областта на развитието на предприемачеството и семейния бизнес. Той е бил съветник-консултант на експертната група за семеен бизнес към Дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия и на ОИСР по политиката на предприемачеството. Активен сътрудник е на Института за семейни фирми и бивш президент на Международната академия за изследвания на семейните предприятия.


Проф. д-р Джовани Ладжоя

Ръководител на катедра “Икономика, управление и бизнес право”, Университет в Бари „Алдо Моро“, Италия

Джовани Ладжоя е редовен професор, ръководител на катедра „Икономика, управление и бизнес право“ в Университета в Бари “Алдо Моро”, Италия и заместник-ректор по въпросите на бизнес сътрудничеството и пазара на труда на Католическия университет “Дева Мария на добрия съвет”, Тирана, Албания.

Има докторска степен по стокови науки от Университета в Бари и е преподавател по дисциплините Стокови науки, Технология за екологично сертифициране, Ресурси и управление на отпадъците.Show More

  Професор Ладжоя е академичен координатор на програма “Еразъм” и член на Съвета на докторантската школа по „Икономика и управление“. Той е свързан с Международното дружество за индустриална екология, Международното общество на стоковите науки и технологии (IGWT) и италианските мрежи за кръгова икономика и оценка на жизнения цикъл.

  Основните му научни интереси са в областта на екологичната икономика, кръговата икономика, анализа на материалния поток и на жизнения цикъл, управлението на околната среда, биомасата и биоенергията.


 

Константин Велев

Председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи

Константин Велев е председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор на ЗАД “Армеец” АД. Член е на УС на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Г-н Велев е мениджър с повече от 20 години професионален опит на българския застрахователен пазар. Бил е участник в създаването на държавния застрахователен надзор в България в периода 1997-2000 г. Той е един от водещите специалисти в България в областта на застрахователното право. Участвал е в подготовката на редица законодателни проекти в областта на застраховането – включително на действащия Кодекс за застраховането.Show More

  Има дългогодишен професионален опит в браншовите организации на застрахователния бизнес в България – Асоциацията на българските застрахователи, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Асоциацията на дружествата за здравно застраховане.

  Константин Велев има 15-годишен професионален опит като преподавател по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и като гост-лектор в семинари в областта на гражданското, търговското и застрахователното право.

   


Любомир Дацов

Член на Фискалния съвет на Република България

Любомир Дацов е бивш зам.-министър на финансите, отговарял е за бюджета, структурните реформи и координацията на еврофондовете. Бил е член на икономическия и финансов комитет към Съвета на финансовите министри в ЕС. Инициатор и координатор на въвеждането на програмното бюджетиране в България.

Работил е за Министерство на финансите в периода 1992 – 2009 г. От 2009 г. е консултант по макроикономически, финансови и банкови въпроси.

Бил е хоноруван асистент по публични финанси към стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“. Редовно публикува анализи в различни медии. Завършил е УНСС – София и има редица специализации по макроикономика и бюджетен мениджмънт.

Избран е с 6-годишен мандат за член на Фискалния съвет от 25.11.2015 г.


Левон Хампарцумян

Председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите

Левон Хампарцумян е едно от най-познатите имена в българския банков сектор с позицията главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Уникредит Булбанк. Той ръководи финансовата институция още от приватизацията й през 2001 г. от италианската банкова група Unicredit до началото на май 2019 г., когато  отстъпва оперативното управление на банката и поема надзорни функции.

Преди да застане начело на банката, Хампарцумян имаше политическа кариера – като заместник-министър на икономиката в кабинета на Иван Костов и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация. Опитът му във финансовата сфера пък минава през PriceWaterhouse Coopers и Earnst&Young. Доскоро той беше член и на УС на Асоциацията на банките в България, а в миналото е бил и неин председател. В момента е председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите, член на борда Института за пазарна икономикa, а от 2015 г. е и председател на обществения съвет на TELUS International, който подкрепя местни социално значими проекти на неправителствени организации.


доц. д-р Маню Моравенов

Изпълнителен директор на Българската фондова борса

Доц. д-р Моравенов е изпълнителен директор на Българската фондова борса. Професионален член е на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти). Той е дългогодишен преподавател във ВУЗФ – София, като е титуляр на курсовете „Електронни борси“ и „Алтернативни инвестиции“ – магистърска програма, както и лектор на квалификационен курс „Финанси на недвижими имоти“ към бакалавърска програма на ВУЗФ. Член е на екипа на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ – VUZF Lab.Show More

  Маню Моравенов има над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето  на процесите при различните източници на финансиране като: IPO-та и капиталово финансиране, емитиране на облигации, корпоративни заеми и банково финансиране.


Марияна Хамънова

Основател и изпълнителен директор на „Клийнтех България“

Марияна Хамънова е съосновател и изпълнителен директор на Клийнтех България. Тя има над 10 години опит в сферата на устойчивото развитие и чистите технологии. Експертизата й се състои в консултиране и управление на иновационни проекти, менторство на стартиращи предприятия, както и осигуряване на финансова и експертна подкрепа за разрастване на бизнеса.

Като част от екипа на Клийнтех България, г-жа Хамънова отговаря за управлението на Регионален иновационен хъб за енергии и климат към EIT InnoEnergy и EIT Climaate KIC, част от Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ).

Г-жа Хамънова е хоноруван преподавател в рамките на Магистърската програма „Кръгова икономика и устойчив мениджмънт“, която ВУЗФ и Клийнтех България предлагат заедно от 2018 г.

ЛЕКТОР И МОДЕРАТОР

Проф. д-р Виржиния Желязкова

Заместник-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ

Директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт,“ VUZF Lab

Проф. д-р Виржиния Желязкова е зам.-ректор на ВУЗФ по учебната дейност и качеството от  2013 г. до момента. Директор е на направление „Финанси и финансов мениджмънт“ към Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ. Преподавател е по Международни финанси, Управление на финансовия риск и други дисциплини от областта на финансите във висшето училище.Show More

  Проф. д-р Желязкова притежава преподавателски опит от Международния факултет на университета в Шефилд City College. В периода 2013 – 2016 г. е национално контактно лице за България по финансовите въпроси на програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.

  Проф. д-р Желязкова съчетава академичната си кариера с опит от практиката – от 2006 г. досега работи в Пощенска банка, като от 2011 г. до момента отговаря за екологичната политика на банката.

  Научните й интереси са от областта на финансовите аспекти на кръговата икономика, управлението на екологичния риск, новите форми на банкиране. Автор е на две монографии – „Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции“ (2013) и „Кръгова икономика. Финансови аспекти“ (2017), както и на редица научни студии, статии и доклади. През 2017 г. е гост-лектор в поделението на Университета на Централен Ланкашир в Ларнака, Кипър.


ЛЕКТОР И МОДЕРАТОР

Проф. д-р Даниела Бобева

Преподавател, ВУЗФ

Проф. д-р Даниела Бобева е преподавател по финанси във ВУЗФ.  Работи в банковия и финансов сектор повече от 20 години, като 11 години е директор на Европейската и международна дирекция в БНБ. Участва в Комитета по финансовите услуги към Европейската комисия, където се изработват европейските регулации и политики в тази област. Била е алтернативен член и на Икономическия и финансов комитет към Съвета ЕКОФИН, в който се координира макроикономическата политика на ЕС. Работи по привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските правни актове във финансовия сектор и подготовката на българската правна рамка, като е ръководител и член на работните групи в следните области: капиталови изисквания, потребителски и ипотечен кредит, платежни услуги, гарантиране на депозити и други, като част от цялостната  реформа на финансовия сектор в ЕС.Show More

  Ръководи проекти на БНБ за въвеждане на европейските принципи и добри практики в банковата система на Египет, Черна гора, Сърбия, Албания, Македония.

  Банковата й кариера включва и позицията на Първи вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие при нейното създаване от 1998 до 2001 г. Заема следните  правителствени позиции: председател на агенцията за чуждестранни инвестиции (1995-1996),  министър на търговията и външноикономическото сътрудничество (1997). и заместник министър-председател по икономическото развитие (2013-2014).

  Преподава по дисциплините международна икономика, финансови пазари и инструменти, управление на риска, международни финансови институции и политики. От 7 години води курс по европейски пазар на финансови услуги в УНСС – Катедра „Финанси“, а от началото на 2018 г. стартира инициатива за въвежгдане на дисциплината лични финанси в шест университета в страната на основата на нейния учебник по лични финанси.

  Доц. Бобева  има редица публикации в областта на регулирането на финансовите услуги, анализира ефекта от провежданата реформа в банковия и финансов сектор в ЕС.  Значителна част в изследователските й интереси са икономическите ефекти на миграцията, както и макроикономическите дисбаланси, номинална и реална конвергенция, чуждестранни инвестиции.

  През последните години ръководи изследавателски проекти по програма на Корейското правителство (KSP) за държавните предприятия и тяхната роля в икономиката и за ревитализиране на капиталовия пазар. Участва в изследователски проект за развитието на Българската банка за развитие, осъществен от Института за икономически изследвания при БАН, както и в проект за регионалния пазар на електрическа енергия, като част от проект на стратегия за развитие на енергетиката, финансиран от БЕХ.

  Доц. Бобева е носител на множество престижни награди: на „Произведено в България“, „Бизнес дама на годината – 2013“, награда на Асоциацията на малките и средни предприятия и други. Член е на международната изследователска мрежа SOPEMI  на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.


Доц. д-р Теодоро Галучи

Преподавател, Университет в Бари „Алдо Моро“, Италия

Теодоро Галучи e доцент в катедра “Икономика, управление и бизнес право”, секция “Стокови науки” в Университета в Бари “Алдо Моро”, Италия. Има докторска степен по стокови науки от Университета в Бари. Преподавател е по дисциплините Ресурси и управление на отпадъците, Пазар на иновации и устойчивост, Стокознание в Университета в Бари Алдо Моро.

Той преподава и в Католическия университет “Дева Мария на добрия съвет”, Тирана, Албания. Член е на работната група на отдела за научни изследвания и на работната група към Съвета за оценка на научните изследвания в университета. Участвал е в различни национални и международни проекти. От 2018 г. е член на Италианската платформа на заинтересованите страни в кръговата икономика (ICESP).


Никола Зикатанов

Заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Никола Зикатанов е машинен инженер, специализирал е управление на бизнеса в УНСС и е завършил магистратура по бизнес администрация в САЩ.

Участва активно в процесите на масовата приватизация и създаването на капиталовия пазар в България. Представлява американската инвестиционна група New Century Holdings и над 10 години работи за тях. Групата е един от основните учредители на приватизационния фонд „Златен лев“, а г-н Зикатанов е член на Съвета на директорите на „Златен лев холдинг“ АД.

Заместник-председател е на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Основател на бутиково семейно лозаро-винарско стопанство.

 


Илия Лингорски

Главен икономист, Българска банка за развитие

Илия Лингорски е главен икономист на Българската банка за развитие и председател на Комитета по енергетика, инфраструктура и публично-частно партньорство на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

Опитът му през последните 25 години е в инвестиционното банкиране, проектното финансиране, туризма, енергетиката, публичните финанси, международните финансови институции и академичната дейност. Бил е като заместник-министър на финансите, подуправител за България на Международния валутен фонд и председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

Специализирал е в областта на математическото моделиране с приложения на системи с изкуствен интелект в Оксфордския университет и е докторант по икономика във ВУЗФ. От 2014 г. до 2017 г. е настоятел на Американския университет в България, а от 2017 г. е член на Университетския съвет на АУБГ.


Владимир Каролев

Основател и изпълнителен директор, SEE Capital Advisory

Владимир Каролев е основател и изпълнителен директор на SEE Capital Advisory LTD. Владимир има 25-годишен опит в консултантските услуги за инвестиционно банкиране в Югоизточна и Централна Европа, както и в страните от бившия Съветски съюз. Работил е по консултантски сделки за приватизация в България, Сърбия, Черна гора, Гърция, Украйна, Чехия, Казахстан и Северна Македония, по трансгранични сливания и придобивания (в България, Унгария, Сърбия, Черна гора и Чехия), проектно финансиране (България), ECM и DCM  транзакции (България и Сърбия).Show More

  Владимир Каролев е управлявал първия фонд за частен капитал в България (1997-2000 г.), както  и най-големия български REIT (2005-2009 г.) и е правил лични капиталови инвестиции в няколко български компании.

  Богатият консултантски опит на Владимир Каролев включва различни индустрии като банково дело, TMT, хотелиерство, недвижими имоти, енергетика и комунални услуги, производство (машини, фармацевтични продукти, безалкохолни напитки, пивоварство, сладкарски изделия, хранително-вкусова промишленост, циментова промишленост).

  Владимир Каролев е получил образование в Канада, Великобритания и Италия. Има MBA степен от Университета в Алберта, MSc (Real Estate) от Университета на Рединг и е кандидат на DBA 2020 от SDA Bocconi. Притежава и професионален сертификат за лицензиран финансов аналитик (CFA).


Борислав Георгиев

експерт по външна търговия

Борислав Георгиев е експерт по външна търговия с повече от 40-годишен опит.

Бил е заместник-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество на България в периода 1995 – 1997 г., отговарящ за външнотърговския режим, европейската интеграция и интеграцията на страната в Световната търговска организация, членството в Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия, присъединяването към ЦЕФТА  и др.

Бил е председател на българския национален орган Съвета БУЛПРО към БТПП и докладчик на ООН/EDIFACT, както и председател на борда на CEEC EDIFACT (1993-1997 г.) и член на ръководната група на CEFACT (CSG) 1997 – 1999 г. Show More

  Борислав Георгиев е бил директор на дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Българската стопанска камара (2000 – 2005), както и главен експерт и съветник в Българската търговско-промишлена палата.  По тази линия е участвал в работата на Търговската инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, Асоциацията на Балканските камари и др. Бил е участник  разработването на националната експортна стратегия на България.