Силно участие на VUZF Lab на XVIII-та Международна научна конференция „Икономика и бизнес“

От 20 до 24 август 2019 г. в Бургас се състоя XVIII-та Международна научна конференция „Икономика и бизнес“. Форумът се организира от Фондация „Наука и образование“ съвместно с ВУЗФ и други институции.

На престижното събитие Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF Lab) беше представена от проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор на ВУЗФ и програмен директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“, доц. д-р Яким Китанов, декан на академичната програма, доц. д-р Юлия Добрева, програмен директор на направление „Икономика“, доц. д-р Станислав Димитров и доц. д-р Теодора Лазарова, които представиха доклади на актуални теми и предизвикаха оживени дискусии по време на форума.

Leave a Comment