Доц. д-р Даниела Илиева ще води нова рубрика в списание ,,Предучилищно и училищно образование”

Доц. д-р Даниела Илиева, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и ръководител на направление “Бизнес мениджмънт и маркетинг” към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab, е авторът на нова рубрика – „Модерният учител е в час“, в двумесечното научно-методическо Прочети

Силно участие на VUZF Lab на XVIII-та Международна научна конференция „Икономика и бизнес“

От 20 до 24 август 2019 г. в Бургас се състоя XVIII-та Международна научна конференция „Икономика и бизнес“. Форумът се организира от Фондация „Наука и образование“ съвместно с ВУЗФ и други институции. На престижното събитие Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF Прочети