Финансирането на кръговата икономика е ключов проблем за България

   

На 24 октомври 2019 г. се проведе международната конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab. Форумът беше открит от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов в присъствието на вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова и Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката.

Доцент Вазов подчерта, че това е поредната голяма конференция, организирана от ВУЗФ, в чийто фокус са изключително важни за българската и световната икономика теми, като прехода към кръгова икономика, безотпадното потребление и иновациите в производството. Този преход започва от начина ни на мислене като държава,  бизнес и общество и стига до отделния индивид, който потребява произведените от икономиката блага. Затова е толкова необходимо да се начертаят политиките към кръгова икономика, която ще бъде все по-важна тема в живота ни през следващите десетилетия, допълни ректорът на ВУЗФ.

За повечето хора кръговата икономика е абстрактно понятие. Потребяваме и извличаме повече суровини, отколкото планетата ни може да осигури в дългосрочен план. Към 2050 г. ще има 6-7 милиарда потребители от средната класа в целия свят – факт, който ще подложи на увеличен натиск потреблението и околната среда. Българското правителство полага изключителни усилия за прехода към кръгова икономика, а това е възможност за трансформация на нашата икономическа среда – да я направим по-устойчива, да допринесем за справяне с климатичните проблеми и за съхраняване на природните ресурси, както и възможност да създадем местни работни места и да развием конкурентни предимства за България, каза при откриването на форума вицепремиерът Марияна Николова.

Частните инвестиции в България в секторите, имащи значение за кръговата икономика, се оценяват на около 0,18 % от БВП и са над средното равнище в ЕС, което е 0.12%. Тези инвестиции създават над 60  хиляди работни места, заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. В настоящия програмен период политиката на Министерството на икономиката е фокусирана върху иновациите като основен фактор за устойчив растеж и повишаване на добавената стойност в икономиката. По думите му визията за развитие на иновациите у нас са заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. Една от основните цели в Стратегията е стимулиране на технологичната модернизация в производствения сектор, използваща ресурсоефективни и безотпадни технологии, намаляващи замърсяването при източника и намаляващи въглеродните емисии, подчерта той.

Първият панел на конференцията беше посветен на проблемите, свързани с финансирането на прехода от линейна към кръгова икономика. Дискусията беше модерирана от зам.-ректора на ВУЗФ проф. д-р Виржиния Желязкова и в нея участваха професори от Cambridge Business School, от университета “Алдо Моро” в гр. Бари, Италия и водещи български икономисти, финансови експерти и анализатори – Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Р България, Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, Левон Хампарцумян, председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите, доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса и Марияна Хамънова, изпълнителен директор на “Клийнтех България”.

Дискусията във втория панел беше посветена на проблемите на външната търговия и кръговата икономика. Модератор на панела беше проф. д-р Даниела Бобева, преподавател във ВУЗФ, която представи и основен доклад по темата. В дискусията взеха участие Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие, Никола Зикатанов, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Владимир Каролев, основател и изпълнителен директор на SEE Capital Advisory, Борислав Георгиев, бивш заместник-министър на търговията и проф. д-р Виржиния Желязкова.

Участниците в конференцията се обединиха около няколко основни извода:

Ресурс за финансиране на прехода от линейна към кръгова икономика има, но липсва ясна политика в тази посока, както и добра информираност на бизнеса и обществото по проблема.

Необходимо е  да се работи структурирано и целенасочено както от страна на бизнеса, така и от страна на държавата, за да се реализират различни възможности за проекти и действия в областта на кръговата икономика.

Ролята на държавата е от изключителна важност, тъй като тя е тази, която определя посоката на икономическата политика. Трябва да се мисли за дефинирането на различни форми на поощряване както на бизнеса, така и на финансовите институции за осъществяване на решителен преход към кръгова икономика.

Кръговата икономика не означава просто да се мисли как да рециклираме отпадъците от дадено производство, а да се тръгне от поведенческите модели – от холистичния начин на мислене, от дизайна и архитектурата, както и от материала, който се влага в продуктите и как те да се произвеждат, така че да могат да бъдат рециклирани и устойчиво потребявани.

Все по-неотклонното следване на принципите на кръговата икономика ще ограничи износа на отпадъци от развитите страни към България – процес, който, за съжаление, се разширява през последните години.

Отрицателният търговски баланс на страната се запазва през последните двадесет години. Не се използват достатъчно сравнителните предимства на икономиката ни за преодоляване на търговските дисбаланси.

България не се възползва от споразуменията за свободна търговия, които Европейският съюз сключва с трети страни. Натрупването на значителни дисбаланси в търговията с отделни страни налага значително по-активна външнотърговска политика за тяхното ограничаване.

Кръговата икономика в България трябва да се основава на икономическата логика и ефективност, а не върху изкуствено създавани стимули и регулации.

Ролята на образователната система и научните изследвания е ключова в този процес. Във ВУЗФ е въведена като задължителна учебната дисциплина Кръгова икономика във всички бакалавърски специалности, за да могат младите хора да бъдат информирани за най-новите тенденции в тази област. Университетът предлага и иновативната магистърска специалност Кръгова икономика и устойчив мениджмънт, реализирана съвместно с “Клийнтех България”.

В работата на конференцията взеха участие водещи икономисти от България и чужбина, експерти в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди.

Основните изводи, предложения и препоръки от форума ще бъдат предоставени на компетентните държавни институции и заинтересовани страни. ВУЗФ ще издаде колективна монография с всички доклади от конференцията, която се очаква да излезе в началото на 2020 г.

Презентациите от събитието  можете да видите ТУК.

Международната конференция се организира с подкрепата на:

Генерален партньор: “ОЗК – Застраховане” АД

Партньори: “Централна кооперативна банка” АД, “Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД

Медийни партньори: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Economic.bg, сп. “Икономика”, Money.bg и в. “Банкеръ”

Повече информация за събитието можете да откриете на https://vuzflab.eu/

Leave a Comment