ВУЗФ подписа споразумение за сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

На 25 март 2019 г. Висшето училище по застраховане и финанси и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия подписаха официално споразумение за сътрудничество.

Подписите си под документа сложиха президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов и изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков. ВУЗФ и ИАНМСП ще си сътрудничат в научната и практическата дейност, насочена към стимулирането на всички сектори на българската икономика.

Двете институции ще си сътрудничат в няколко приоритетни области:
– Повишаване на информираността сред студентите във ВУЗФ относно дейността на ИАНМСП, в т. ч. анализи, резултати, проекти и др. чрез участие на експерти на агенцията като гост-лектори в учебния процес;
– Стимулиране на образованието и обучението в сферата на осъществяване на финансов контрол при мониторинг на проекти;
– Повишаването на качеството при разработка на концепции и анализи за прилагане на мерки и инструменти за развитие на експортния потенциал на малките и средни предприятия (МСП).

ВУЗФ и ИАНМСП ще обменят икономическа и бизнес информация,  експертиза, опит и добри практики, както и резултати от изследвания и разработки в сферата на икономиката и публичните финанси; ще провеждат съвместни инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството (семинари, тренинги, обучения и др.); ще разработват и реализират съвместни проекти, в подкрепа на предприемачеството, финансирани по програми на ЕС или по други донорски програми; ще предоставят специализирана информация относно оперативните, национални и др. донорски програми и фондове пред потенциални бенефициенти и заинтересовани лица.

Студенти от ВУЗФ ще имат възможност да преминат практически стажове и обучения в ИАНМСП.

Висшето училище, чрез своята Лаборатория за научно-приложни изследвания VUZF Lab, ще изготвя експертни становища по проектозаконите в сферата на публичните финанси. Експертизата на преподавателския състав на ВУЗФ и лабораторията, в която участват едни от най-авторитетните специалисти и практици, които вече имат общественото доверие, е гаранция, че всички тези ангажименти, които поемаме днес, ще бъдат реализирани по най-добрия начин, подчерта президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов.

Аз се надявам, че това споразумение няма да е поредното, което ще остане просто лист хартия и вярвам, че с ВУЗФ наистина ще осъществим намеренията си, заяви изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков.

На подписването на споразумението във ВУЗФ присъства и цялото академично ръководство на висшето училище.

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Leave a Comment