ВУЗФ подписа споразумение за сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

На 25 март 2019 г. Висшето училище по застраховане и финанси и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия подписаха официално споразумение за сътрудничество. Подписите си под документа сложиха президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов и изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Прочети