Проф. Юлия Добрева: ВУЗФ цели студентите да получат и допълнителни умения за успешна кариера

Стартовите заплати на студентите на ВУЗФ варират между 2500 лв. и 3000 лв., казва заместник-ректорът по учебната дейност

Проф. д-р Юлия Добрева е заместник-ректор по учебната и научноизследователска дейност на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Пред Investor.bg тя разказа за инициативите и програмите на учебното заведение през новата академична година.

– Проф. Добрева, за втора поредна година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартира кампанията си „ВУЗФ за отличниците“, насочена към кандидат-студенти, завършили средното си образование с отличен успех. Разкажете ни малко повече за кампанията, какво целите с нея и какви са резултатите от провеждането ѝ миналата година?

Да, кампанията „ВУЗФ за отличниците“ стартира за втора поредна година. Тя е насочена към кандидат-студенти, завършили средното си образование с отличен успех. Тя е част от специалните инициативи на ВУЗФ и има за цел да създава ефективен мост между средното и висшето образование и да даде възможност на отличните ученици да продължават да развиват своя потенциал и да гарантират успешното си професионално развитие.

Кампанията ще продължи до 10 юли 2023 г. и ще премине през два етапа. Първият е всички желаещи да се включат да предоставят дипломите си от средното образование, за да докажат отличния си успех. Вторият етап на кампанията е обвързан с решаване на общообразователен тест онлайн. На всички кандидати ще им бъде предоставен линк с достъп до теста, след като дипломата им отговаря на условията от първия етап. Кандидат-студентите, преминали успешно през етапите, ще спечелят 30% отстъпка от семестриалните такси за първата година от обучението и ще могат да се възползват от всички предимства на бизнес университета.

Миналата година кампанията имаше много голям успех и вярваме, че и тази година много отлични ученици ще изберат ВУЗФ. Кампанията още е отворена и всеки отличник може да се включи.

– От тази есен ВУЗФ предлага нови възможности на своите  студенти да се обучават дистанционно и на място в курсовете на  бакалавърската програма „Бизнес администрация“ на Coburg University of Applied Sciences and Arts. По този начин те ще получат втора диплома от престижния германски университет, паралелно с българската си диплома. Какво ще включва обучението по програмата? Какви допълнителни възможности ще получат студентите с нея?

Точно така. Със старта на новата академична година ВУЗФ ще предостави възможности  на своите студенти да се обучават в курсовете на Coburg University of Applied Sciences and Arts. Обучението е на английски език и включва разнообразни и модерни дисциплини като приложение на блокчейн технологиите в бизнеса, електронно управление на човешки ресурси, ERP системи и дигитална трансформация, логистика и глобална търговия, международен маркетинг, управление на веригите на доставки, глобален бизнес, управление на екипи и лидерство, стратегическо управление на човешките ресурси и др.

Част от тези курсове ще се изучават онлайн, друга част на място като едноседмично блоково обучение в рамките на семестъра. Освен стандартните курсове по учебен план, студентите на ВУЗФ ще участват в съвместни проекти със студенти от Университета в Кобург и ще могат да създават бизнес модели, както и да ги виждат на практика във водещи компании като BMW и др.

Основната ни цел е да дадем повече възможности на нашите студенти да получат две дипломи, докато се обучават във ВУЗФ и да придобият международен опит, който да им даде конкурентно предимство в тяхната кариерна реализация.

Освен с Coburg University, от новата академична година започваме и партньорство с друг водещ университет на световно ниво – LUISS University, който е базиран в Рим. Студентите на ВУЗФ ще могат да избират да се обучават две години във ВУЗФ и две години в LUISS University и да получат бакалавърска диплома от двата университета. Друга възможност по линия на това партньорство  е 3 години обучение в бакалавърска програма на ВУЗФ и 1 година паралелно обучение за завършване на бакалавърска степен и придобиване на магистърска степен в LUISS University.

Още от новата академична 2023/24 година ние ще предложим на нашите студенти тази възможност, която е изцяло иновативен модел. Особено втората ни програма дава възможност да се завърши бакалавърска и магистърска степен в рамките на 4 години и да се получат две престижни дипломи на съвсем достъпни цени. Една прекрасна възможност за нашите студенти!

– Стартирахте и първата по рода си съвместна бакалавърска програма „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“ заедно с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Защо решихте да обедините усилия и да предложите тази програма и какви според Вас са най-силните ѝ страни?

Тази бакалавърска програма е интердисциплинарна. Тя включва както елементи на бизнес мениджмънта, така и приложението на информационните технологии и тяхната изключително важна роля в бизнес процесите. Очакваме партньорството ни с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ да даде повече добавена стойност в тази иновативна бакалавърска програма.

ВУЗФ е тясно специализиран в бизнеса, ние сме водещ икономически университет в България. От друга страна, ВТУ имат експертиза в информационните технологии и дигитализацията, което ще разшири и обогати познанията на студентите ни в тази област.

Моделирането на информационните процеси, виртуалната реалност в бизнеса, както и приложението на облачните технологии в дигиталния бизнес, цифровизацията и електронния бизнес – всички тези нови и изключително модерни дисциплини се изучават вече във водещи европейски университети и ние сме щастливи, че ще можем да дадем възможността и на нашите студенти да ги изучават в тази нова съвместна специалност на ВУЗФ и ВТУ.

– Какви други програми предлага ВУЗФ за новата академична 2023/24 година?

Най-новият ни и амбициозен проект е в бакалавърските програми. От началото на новата академична година във ВУЗФ ще стартираме Академия за бизнес лидери. Всички студенти, записани в бакалавърските програми на ВУЗФ, автоматично стават част от Академията. Целта е паралелно с базовото им обучение в бакалавърска степен студентите да получат допълнителни умения и компетенции, необходими за изграждане на успешна кариера в различни сектори на икономиката и да се подготвят за заемане на високи управленски позиции.

Обучението в рамките на Академията ще е организирано в 8 модула (по 1 модул на семестър). Във всеки модул детайлно ще се разглеждат различни аспекти на управлението в бизнес организациите. В рамките на модулите ще бъдат включени водещи мениджъри от български и международни компании, които ще представят реални практически казуси по темата на модула. В този интерактивен формат студентите ще получат обучение от най-добрите професионалисти в областта на банковото дело, застраховането, финансите, телекомуникациите, предприемачеството, дигиталния бизнес и др. Това практическо приложение на придобитите знания ще помогне на студентите да развият аналитични умения на високо управленско ниво. Лекциите ще се провеждат в хибриден формат, за да могат да са достъпни и за студенти в задочна и дистанционна форма на обучение.

При завършване на образованието си всеки студент ще получи допълнителен сертификат към дипломата, който ще удостоверява, че същият е преминал успешно специализираното обучение в рамките на Академията. Този сертификат ще бъде подкрепен от компаниите партньори на ВУЗФ и ще служи като доказателство за придобито високо ниво на компетенции и възможност за заемане на високи ръководни позиции  в частния и държавен сектор.

Ние вече отворихме приема за новата академична 2023/2024 година и ще стартираме с две нови магистърски програми, в които обучението ще се провежда на български език. Едната е Финанси и екологична отчетност и е посветена изцяло на управлението на екологичния риск и прилагането на ESG стандартите, които от следващата година са задължителни за всички компании. В България все още няма специалисти в тази област, което поражда необходимостта от създаване на кадри, които да имат професионалните знания и умения, за да могат да се реализират на мениджърско ниво в избрания от тях бизнес сектор.

Другата ни нова магистърска програма Застрахователен бизнес и финансови технологии е насочена към тези, които биха искали да се профилират в застраховането и да придобият теоретични и практични знания относно финтех приложеният в тази сфера. Тази нова магистърска специалност е продължение на магистърската програма Финтех, финанси и дигитални иновации в партньорство с българската Финтех Асоциация, която стартирахме миналата година и от следващата академична година също е отворена за прием на желаещите да се обучават в нея. Разликата е, че ако в първата ни магистърска програма акцентът е върху финтех приложенията в банките, в новата специалност Застрахователен бизнес и финансови технологии фокусът е върху застрахователните компании.

Третата ни нова магистърска програма е International Banking. В нея обучението ще е изцяло на английски език и лекционните курсове ще се водят от известни преподаватели във водещи английски университети. Един от основните лектори по международно банкиране е проф. Ричард Върнър, банкер и преподавател в University of Southampton, както и съветник по икономическите въпроси на унгарския премиер Виктор Орбан.

– Смятате ли, че висшето образование у нас започва да отговаря по-адекватно на нуждите на бизнеса? Какво конкретно прави ВУЗФ в това отношение? Какви стажантски програми предлагате?

ВУЗФ от години има трайно установени контакти с бизнеса. Имали сме и в момента имаме много партньорски програми. Изградили сме трайни взаимоотношения с банки, застрахователни компании, водещи одиторски компании и др. Така даваме възможност на нашите студенти да започнат работа още докато се обучават, и то при много добро заплащане.

Стартовите заплати на наши студенти варират средно между 2500 лв. и 3000 лв., а в някои случаи и повече. С други думи, още преди да завършат, студентите ни имат 100% реализация по специалността и най-вече отворен хоризонт за кариерно развитие.

– Имате ли данни за реализуемостта на вашите студенти след завършване на образованието и как тя се съизмерва спрямо тези на другите висши учебни заведения у нас?

Според Рейтинговата класация на висшите училище в България на МОН за 2022 г. завършилите бакалаври на ВУЗФ са сред едни от най-добре платените студенти с доход от 2956 лв. за същата година. Реализацията на нашите студенти е един от основните приоритети на университета и всяка година се стараем да им предоставяме все повече и различни възможности за професионална реализация.

Едно от последните изследвания, направени сред бакалаврите и магистрите на ВУЗФ, показва, че над 70% работят по специалността си, което за нас е изключително добър резултат. Директната връзка с едни от най-големите компании в България също им предоставя още една опция за тяхното развитие. Кариерният център на университета започва да работи със студентите още след приключването на първи курс и се стреми да им осигурява различни стажове през целия период на обучението им, защото това е изключително важно за тях и им полага да  развият допълнителни умения и компетенции. Съвместните ни програми също са възможна опция за тяхното развитие. Смятам, че ВУЗФ предлага немалко варианти за развитие на студентите си и ще продължим да го правим.

– Матурите на зрелостниците показаха тенденция към продължаващ спад на постигнатите резултати и ниска средна оценка. По какъв начин висшето образование може да успее да надгради знанието и уменията на студентите, ако има сериозни пропуски в средното  образование?

Тревожен е фактът, че завършилите средно образование показват ниски резултати. Отчасти според мен това се дължи на онлайн обучението и цялостния стрес, на който бяха подложени учениците през 2020 и 2021 година. Според мен самата система на средното образование ще успее да реши този проблем в следващите години, но е необходимо време.

Университетското образование не може да компенсира пропуски в гимназиалния курс на  обучение. Неговото основно предназначение е да надгради знанията и компетенциите, да даде на завършилите гимназисти професионална специализация и компетенции в избрана от тях област. Следователно, ние няма как да очакваме в университета да се набавят пропуснатите основни знания. По-скоро е необходимо бъдещите студенти да имат самодисциплина и сами да усъвършенстват знанията и уменията си още в училище.

Разбира се, когато станат наши студенти, ние полагаме усилия да ги подпомогнем в процеса на обучение. Студентите на ВУЗФ имат отлични постижения дори по не толкова любими дисциплини като математика и бизнес статистика. Всичко зависи от отдадеността на преподавателите и индивидуалния подход към студентите. При нас преподавателският екип е максимално фокусиран именно върху това да даде най-доброто от себе си, без да пести усилия и време. Затова сме и най-добри.

https://www.investor.bg/a/525-obrazovanie/376475-prof-yuliya-dobreva-vuzf-tseli-studentite-da-poluchat-i-dopalnitelni-umeniya-za-uspeshna-kariera

Leave a Comment