Сметките в бюджета на държавата – може ли да се намали дефицитът до 3%?

Бюджетът в никакъв случай не може да се нарече консервативен, около тази теза се обединиха доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания, БАН, и доц. д-р Джеймс Йоловски, експерт във Фискалния съвет на България и преподавател във ВУЗФ.

Относно капиталовите разходи, заложени в бюджета, доц. Йоловски подчерта, че те бяха съществено орязани по време на пандемията и на следващите кризи и сега като процент от БВП капиталовите разходи не могат дори да достигнат нивата от 2019 г. Освен това трябва да бъде отчетено повишаването на цените в последните 4 години и да си дадем сметка, че един проект отпреди 4 години сега би струвал доста повече.

По думите на доц. Сарийски разковничето за големите разходи е във фискалната подкрепа на бизнеса. Увеличението на социалните разходи е неизбежно при демографията, която имаме и при структурата на пазара на труда.

Доц. Йоловски подчерта, че в България се наблюдава влошаване на дефицита, а не подобряване. „Всички сме съгласни, че трябва да постигнем 3% дефицит. Въпросът е как.“

Според доц. Сарийски големи резерви има вътре при самата събираемост на приходите.

Целия разговор вижте във видеото на: https://bnt.bg/news/smetkite-v-byujeta-na-darzhavata-mozhe-li-da-se-namali-deficitat-do-3-v343721-317564news.html

Leave a Comment