Доц. д-р Джеймс Йоловски, ВУЗФ, отличен с голямата награда Питагор за млад учен в областта на социалните науки

Голямата награда „Питагор“ за цялостен научен принос тази година бе връчена на проф. Тодор Дудев от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На тържествена церемония тази вечер бяха връчени ежегодните награди на Министерството на образованието и науката (МОН) за принос в науката „Питагор“ за 2023 г. Тържеството се състоя в аула „Максима“ на Университета по национално и световно стопанство (УНСС) и беше открито със слово на служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов.

Ако допреди няколко години бяхме свикнали да приемаме твърдението, че няма пари за наука като клише, то днес говорим за възможностите повечето училищни кабинети по химия, физика или биология да бъдат обновени, отбеляза образователният министър.

Той подчерта, че силните страни в областта на научните изследвания в България се свързват основно с човешкия капитал. Български учени са сред водещите в редица традиционно силни области, като интердисциплинарната химия, електрическо и електронно инженерство, приложните науки – физика и математика, астрономия и астрофизика, и други.

Нашата страна е естествен лидер в някои научноизследователски тематики, свързани с културното наследство, националната идентичност, изкуствознанието и историята. Този потенциал трябва да бъде запазен и за това сме отговорни всички ние, каза проф. Пенов.

В категорията за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки отличието е за член-кореспондент проф. Стойчо Язаджиев от Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В тази категория са постъпили 17 кандидатури на учени с много добри наукометрични показатели.

Двама са победителите в категорията за млад учен в областта на природните и инженерните науки. Това са д-р Диана Чолакова (фазови преходи в дисперсни системи) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Йордан Георгиев (химически и биологически науки) в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“.

Наградата за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината бе връчена на доц. д-р Ангел Джамбов от Медицинския университет в Пловдив. Млад учен в тази сфера е асистент д-р Александър Сираков от Медицинския университет в София. Неговата област е образна диагностика и интервенционална неврорентгенология.

„Утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки“ е социологът проф. Пепка Бояджиева от Института по философия и социология на БАН, а млад учен – икономистът доц. д-р Джеймс Йоловски от Висшето училище по застраховане и финанси в София.

В тазгодишното издание на наградите за наука „Питагор“ кандидатстваха рекорден брой учени – 51. В зависимост от категорията кандидатите предоставиха обща справка за научните си резултати с акцент върху последните пет години за категорията за утвърден учен и за последните три години за категорията за млад учен. За голямата награда „Питагор“ за цялостен научен принос справката за научните постижения е с акцент върху резултатите през последните десет години.

През тази година домакин на награждаването бе Университетът по национално и световно стопанство, който празнува 103 години от основаването си.

Традиционно церемонията ще се излъчи по Българската национална телевизия на 24 май от 18:00 ч.

На церемонията присъстваха заместник-министри, председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, ректори на университети, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, председателят на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука“ проф. Лиляна Вълчева, учени и преподаватели.

https://www.bta.bg/bg/news/lik/460136-himikat-prof-todor-dudev-ot-sofiyskiya-universitet-poluchi-golyamata-nagrada-za

Leave a Comment