ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“, която ще се проведе присъствено от 19 до 21 април 2023 г. във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. „Гусла“ № 1.

Основната цел на конференцията е да предостави обективна платформа за дискусия и да събере на едно място доказани български и международни учени и докторанти, които да дискутират най-актуалните и сериозни предизвикателства пред икономиката на 21 век.

Конференцията ще протече в три панела „Бизнесът на бъдещето“„Екология и бизнес“ и „Социалните предизвикателства пред бизнеса“. Всеки участник може да представи своя доклад в избрания панел. Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и публикувани в сборник, регистриран в CEEOL, както и в списанията на Висшето училище по застраховане и финанси – „VUZF Review“ и „Пари и Култура“.

Заявката за участие може да се изтегли от ТУК.

Техническите изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Декларация за предоставяне и ползване на лични данни може да бъде свалена от ТУК.

Работни езици на конференцията: български и английски език.

Конференцията е без такса за участие.

Моля да потвърдите Вашето участие, като попълните заявката за участие до 20.02.2023 г. и я изпратите на имейл адрес imalinova@vuzf.bg. Краен срок за изпращане на пълните доклади: 31.03.2023 г. на e-mail: imalinova@vuzf.bg.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 10.04.2023 г. на е-mail: imalinova@vuzf.bg.

Конференцията се организира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ – договор № КП-06-МНФ/29.

За контакти и допълнителна информация:

Ирена Малинова, ВУЗФ, тел.: 02/ 4015 826; e-mail: imalinova@vuzf.bg.

Юлияна Георгиева, ВУЗФ, тел.: 02/ 4015 807; e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg


Генерален спонсор:

Leave a Comment