Проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, в качеството ѝ на мениджър „Зелени политики“ на Пощенска банка участва в награждаването на най-зелените компании в България

Заместник-ректорът на ВУЗФ по учебната дейност проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова, в качеството й на мениджър „Зелени политики“ на Пощенска банка взе участие в награждаването на най-зелените компании в България.

За 11-та поредна година конкурсът „Най-зелените компании в България“ присъжда награди, които са в синхрон с развиващата се бизнес среда в България, както и призове за личности, компании, общини и неправителствени организации

Пощенска банка беше отличена с първо място в категория „Зелена CSR кампания“.

Проф. д. ик. н Виржиния Желязкова, благодари на журито за ценното отличие, което е поредната висока оценка за дългосрочните екологични инициативи на банката и дейностите на екипа за опазване и облагородяване на средата, която обитаваме.

Таи година над 50 компании бяха отличени в надпреварата, която показа, че дори и в година на пандемия, постигането на „зелени“ цели и корпоративни стратегии не е пренебрегнато.

Проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова притежава широки научните интереси в областта на финансовите аспекти на кръговата икономика, управлението на екологичния риск, новите форми на банкиране. Автор е на две монографии – „Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции“ (2013) и „Кръгова икономика. Финансови аспекти“ (2017), както и на редица научни студии, статии и доклади.

Leave a Comment