ВУЗФ с експертиза в международни проекти по предприемачество

 

В периода 2018-2020 година ВУЗФ участва в международен проект, финансиран от Европейската комисия, насочен към насърчаване на предприемачеството и интеграцията на мигранти. Един от резултатите на проекта е, че ВУЗФ разшири своята експертиза в областта на предприемачеството към една важна и специфична група – тази на мигрантите.

Преподавателите от ВУЗФ станаха търсени партньори за участие в международни програми в тази област. През месец април 2021 г. проф. д-р Даниела Бобева и доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение във ВУЗФ, участваха в проект ERIAS Европейска схема за интеграция на пазара на труда на граждани на трети страни.

На 21 май 2021 г. те проведоха обучение по предприемачество и финансиране на бизнеса. Проектът започна в началото на 2019 г. и е продиктуван от желанието на търговско-промишлените палати в Европа да приложат съвместни и съвременни методи за интеграция, които да доведат до по-голяма заетост сред чужденци от трети страни.

Сред целите на проекта са:

  • повишаване на осведомеността на организациите в полза на бизнеса относно необходимостта и ползите от ранното включване на гражданите на трети страни в пазара на труда
  • оценка на уменията на гражданите на трети държави,  обучения, за да се улесни включването им на пазара на труда.
  • разработване на практически инструменти, които ще помогнат за увеличаване на възможностите за заетост на гражданите на трети страни.
  • насърчаване на по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни от различни сфери.

Дейности по проекта е обучението както на работодатели – как да наемат граждани на трета страна, така и на представители на трети страни – как да намерят работа, как да започнат собствен бизнес, изграждане на партньорства и др.

В България дейностите по проекта се изпълняват съвместно от БТПП, ТПП Стара Загора и Хасковска ТПП.

Повече информация за проекта вижте на линка https://www.infobusiness.bcci.bg/gabi-27-5-2021.html

Leave a Comment