Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, за дефицита по отношение на финансовото образование у нас

Темата за дефицита по отношение на финансовото образование у нас коментира в “Нашият ден“ по БНР  доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Неотдавна ВУЗФ организира за четвърта поредна година “Финансова академия за ученици от 11-и  и 12-и клас.

“Дефицит има, но усилията, които полагаме, са сериозни. Дефицитът идва от това, че в непрофесионалните училища по икономика образованието финансова грамотност или неща, свързани с парите и тяхното управление, отсъства. Затова ние вече над 6-7 години правим в повече от 20 училища, при над 900 ученици, едно много сериозно обучение.

Темите, които предлагаме на учениците, са: пари, банки, банкова система, небанков сектор, инфлация и покупателна сила на парите, парична политика на БНБ, поставяне на цели, вземане на решения, планиране на лични финанси, парични потоци, семеен бюджет и др.

Трудово, пенсионно и здравно осигуряване – също е много важно да знаят учениците. Важни теми са също – доходен депозит, спестявания и инвестиции, кредит, покупка на жилища. Какво става, когато парите не стигат, как ползваме потребителски кредит.

Обръщаме внимание и на темите финансова отговорност и риск. Какво са заложни къщи, какво нещо е лихварството. Едно много сериозно финансово образование правим на учениците.“

Дефицитите в учебните планове

“Как се изгражда учебен план на 12-и, 11-и, 10-и клас, аз не мога да кажа, защото не съм експерт в тази посока. Това са централизирани учебни планове, утвърждават се от МОН. Нашата цел е да поправим нещата, които не стават в българското училище. Мисля, че го правим с голям успех.“

Разговора можете да чуете от звуковия файл на: https://bnr.bg/hristobotev/post/101444744

Leave a Comment