При огромен интерес се проведе националната онлайн конференция в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите, организирана от ВУЗФ

На 25 март 2021 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи, която се проведе под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и с подкрепата на СБУ.

Конференцията беше открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, който подчерта нуждата от взаимна подкрепа между средното и висшето образование. Той рамкира възможностите за съвместни проекти и заяви готовността на ВУЗФ да продължи да работи с учителите от средното образование.

Конференцията протече в три панела, като по време на първата част д.ик.н Янка Такева, представи доклад и анализ на реалното състояние на квалификацията на учителите и нормативната уредба, като очерта как продължаващата квалификация на учителите влияе върху качеството на обучението. Към темата за квалификацията се включи и Радостина Новакова, главен експерт, дирекция „Политика за стратегическото развитие, квалификация и кариерно развитие“ към МОН, която засегна и темата за стратегията за развитието на учителските кадри и различните програми, по които работи Министерството на образованието и науката.

Ролята на учителя в новата социална и дигитална реалност, отражението на COVID-19 върху учебния процес и съвети за подобряване на ефективността му в електронна среда, беше сред другите основни теми, дискутирани на форума.

В конференцията се включиха и водещи преподаватели във ВУЗФ, които представиха своя опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, стратегическия и финансов мениджмънт на образованието, управлението на училищни екипи, обучението по финансова грамотност и нуждата от подобряване на комуникацията учител-ученик.

Третият панел засегна темата за добрите практики и ефективното образование. В него се включиха Емилия Лазарова, директор на 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, Мая Гешева, директор на Национално финансова-стопанска гимназия и Наталия Михалевска, директор дирекция „Образование на българите зад граница и училищната мрежа“, МОН. Всички те споделиха за темповете на развитие на техните иновативни училища, справянето им с пандемията, квалификацията на учителите и готовността им да работят заедно с други училища в мрежа за подобряване на цялостния процес.

Основни презентации по време на форума бяха изнесени от д.ик.н. Янка Такева, Радостина Новакова, МОН, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ, проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Али Вейсел, доц. д-р Красимир Тодоров, доц. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Юлия Добрев, доц. д-р Теодора Лазарова, акад. Сава Гроздев и др.

В конференцията се включиха над 200 учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди. Всички те високо оцениха полезността на конференцията и на дискутираните теми.

Всички презентации от конференцията можете да видите на линка https://vuzf.bg/programa-povishavane-na-kvalifikatsiyata-na-uchitelite-problemi-i-perspektivi

Всички панели можете да видите на линковете:

Първи панел: https://youtu.be/D8p0XW545A4

Втори панел: https://youtu.be/ueL9zEhs9gA

Трети панел: https://youtu.be/YnRX_v-OPbo

Форумът се организира с подкрепата на Централна кооперативна банка АД,  „Българска роза“ АД„Дънди Прешъс Металс“ и „К Метал“ ООД.

Медийни партньори на събитието са Investor.bg,  Bulgaria ON AIR,  Dnes.bg,  в. „Учителско дело“Uchi.bg,  Inews.bg и Azcheta.com.

Leave a Comment