Анкета относно PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване)

Във връзка с предстоящата втора международна конференция по въпросите на PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване), организирана от ВУЗФ, създадохме анкета относно продукта, която всеки желаещ може да попълни на адрес: https://lnkd.in/e5e4FDU Резултатите от анкетата ще бъдат представени и коментирани по време на събитието от доц. д-р Станислав Димитров, председател на организационния комитет и член на научния комитет на конференцията.

Подробна информация за конференцията вижте ТУК.

Leave a Comment