VUZF Lab организира кръгла маса на тема “Външна търговия и пандемия”

Клубът по международна икономика към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab организира кръгла маса на тема Външна търговия и пандемия”.

Събитието ще се проведе на 18 ноември 2020 г. от 10.30 часа във ВУЗФ, зала 501.
Начало на регистрацията: 9.30 часа.

Дискусиите ще се състоят в рамките на следните три секции:

Секция 1: Световната търговия и европейският отговор на шока върху търговията в ЕС;
Секция 2: Прекъсване на веригите на стойността и взаимовръзката между вътрешна и външна търговия;
Секция 3: Пандемията – шанс или шок за българската външна търговия.

Материалите от кръглата маса ще бъдат издадени под формата на колективен труд от издателството на ВУЗФ.

Заявки за участие с доклади се изпращат до 30 септември, като се попълни формата на линка https://vuzflab.eu/kragla-masa-vanshna-targoviq-i-pandemiq/

Пълните текстове на докладите се изпращат до 15 ноември на е-mail: info@vuzflab.eu

Краен срок за регистрация за участие в кръглата маса: 13 ноември на е-mail info@vuzflab.eu

Ще се приемат само доклади, чиято тематика има отношение към темата, обект на кръглата маса. Препоръчителният обем на материалите е до 10 страници (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5). В началото на всеки доклад трябва да има резюме на български и английски език и ключови думи по класификацията на JEL. Използваната литература трябва да се цитира под линия с  шрифт Times New Roman 11 и да се посочва след заключението.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Leave a Comment