ВУЗФ със силно участие на международните научни конференции „Икономика и бизнес“ и „Екология и безопасност“

В периода 20-27 август 2020 г. в Бургас се проведоха международните научни конференции „Икономика и бизнес“ и „Екология и безопасност“, на които ВУЗФ беше един от съорганизаторите.

На конференциите от страна на VUZF Lab  присъстваха проф. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Юлия Добрева и д-р Румен Ангелов. Проф. Желязкова и доц. Добрева изнесоха доклади, в които представиха най-новите резултати от свои научни изследвания.

Представянето на доклада на проф. Желязкова на тема „Environmental Reporting: Principles and Main Challenges“ можете да видите на линка https://www.youtube.com/watch?v=AjldPxzSjR8&feature=youtu.be

Представянето на доклада на доц. Добрева на тема „Inequalities in Europe: аn overview“ можете да видите на линка
https://www.youtube.com/watch?v=KGHsqBvFfOw

Leave a Comment