Участие на д-р Марсел Боде в лекция на тема: Многостепенната система на управление на европейската кохезионна политика

На 1 юли 2020 г. д-р Марсел Боде, член на екипа на VUZF Lab, участва в съвместна лекция на тема „Финансово въздействие и ефективност на задачите на националните одитни органи в контекста на кохезионната политика на Европейския съюз“ като част от събитието „Европейска регионална политика“.

Д-р Боде е изучавал бизнес администрация и международна икономика, наред с други дисциплини в Шмалкалден. Има няколко международни сертификата в областта на одита и разследването на измами. След като първоначално за няколко години работи  като одитор в частния сектор, вече повече от 10 години той се занимава с кохезионната политика на Европейския съюз.

Първоначално д-р Боде работи на регионално ниво като одитор на европейските структурни фондове преди да премине към Европейската комисия, а от 2015 г. работи в Европейската сметна палата в Люксембург. Там д-р Боде като одитор в Камара II отговаря за законовите проверки на законосъобразността, както и за икономическите одити на разходите на ЕС, включително в областта на регионалната политика. В допълнение към практическата си работа, той редовно публикува и научно-теоретични статии в своята област на експертиза. Изследователските му интереси са фокусирани върху системите за управление на Европейската кохезионна политика, за което той придоби и докторска степен миналата година. Д-р Боде е гост-лектор във Висшето училище по застраховане и финанси.

Leave a Comment