Д-р Марсел Боде, одитор в Европейската сметна палата, бе избран за гост-преподавател на ВУЗФ

На 19 март 2020 г. академичният съвет на ВУЗФ избра д-р Марсел Боде, одитор в Европейската сметна палата, за гост-преподавател на висшето училище.

На 2 декември 2019, д-р Боде защити успешно докторската си дисертация във ВУЗФ на тема „Финансови последици и ефективност на задачите на националните одитни органи в рамките на политиката на сближаване на Европейския съюз“ с научен ръководител проф. д-р Виржиния Желязкова.

Leave a Comment