Доц. д-р Радостин Вазов, ВУЗФ, е водещ на международно обучение по проекта MAGNET

От 29 до 31 януари 2020 г. в Берлин, Германия, се проведе третият модул от обучението в академията по предприемачество за мигранти, която е част от проекта MAGNET.

Проектът MAGNET стартира през 2017 г. и е насочен към създаването на мрежа за образование и обучение в подкрепа на мигрантското предприемачество. Тази мрежа обединява европейски организации и включва публични и частни институции, работещи в подкрепа на мигрантското предприемачество, сред които е и ВУЗФ.

Основна тема на обучението в третия модул на академията бе „Бизнес подкрепа“, с основен лектор доц. д-р Радостин Вазов, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Следващият модул ще се проведе от 25 до 27 март във Варшава, Полша, като един от лекторите ще бъде доц. д-р Даниела Бобева, също преподавател във ВУЗФ.

Мрежата MAGNET насърчава създаването, развитието и широкото разпространение на съществуващите схеми за подкрепа за мигранти предприемачи на практическо, политическо и научно ниво.

Съществена част от проекта е Академията по предприемачество за мигранти, в която участват преподаватели на ВУЗФ. Това е програма за обучение на обучители, която има за цел да преодолее разликата между теоретичните познания по предприемачество и практическия опит. Тя си поставя за цел разработването на бизнес модел, оценка на предприемаческите умения на мигрантите и поощряване на схемите за приятелска подкрепа на тяхното социализиране към нова среда.

Академията представлява програма за продължаващо обучение на университетско ниво и е акредитирана от Дунавския университет в Кремс (Австрия). Завършилите програмата получават 15 ECTS кредита и сертификат за квалификация.

Повече за проекта и академията може да намерите на: https://migrantacceleration.eu/about/

Leave a Comment