VUZF Lab излезе със становище относно системата Бонус-малус

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab изпрати своето становище до Комисията за финансов надзор в рамките на обществените консултации относно проекта на Наредба за системата “Бонус-малус” по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, публикуван на сайта на КФН.

Пълният текст на становището можете да видите ТУК.

Leave a Comment