България трябва да започне преход от ресурсно ориентирана към кръгова, зелена и устойчива икономика

Основни изводи и препоръки от международната конференция „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, организирана от ВУЗФ 

На 24 октомври 2019 г. във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София се проведе международна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ VUZF Lab. Конференцията подчерта желанието на академичните среди, бизнеса и представителите на банковия и застрахователния сектор за действия и напредък по предизвикателствата, свързани с прехода към кръговата икономика и нейното финансово стимулиране. Очерта се консенсус за предприемане  на структуриран диалог и търсене на практични решения за финансиране на проекти за кръгова икономика.

Конференцията излезе с основни изводи и препоръки към изпълнителната власт за конкретни действия в процеса на поетапно преминаване от линеен към кръгов модел на българската икономика. Документът е изпратен на вниманието на Министерския съвет на Република България и компетентните държавни институции. Пълният текст на документа може да видите ТУК.

 

Leave a Comment