ВУЗФ част от инициативата „Експортен хъб България“

На 2 декември т.г. в София дванадесет организации, представители на правителствения и частния сектор на Република България – държавни институции, работодателски организации, висши учебни заведения, клъстерни, комуникационни и бизнес организации – се обединиха и подписаха учредителния акт на инициативата „Експортен хъб България“. Целта на проекта е да се осигури необходимото пространство, в което представителите на българските предприятия да получат насоки за стъпките, които трябва да предприемат, за да се позиционират успешно на международните пазари.

Основателите на „Експортен хъб България“ си поставят за цел да развият среда, в която бизнесът, държавата и международната общност с представителство в България, да общуват, обменят опит и създават нови партньорства.

Ще бъде създадена програма за български компании с реализиран на пазара продукт и ще се оказва съдействие за излизането им на външните пазари – това ще става чрез серия практически обучения, менторски насоки от експерти и помощ при разрешаване на казуси, свързани с дейността им.

„Едно от направленията на „Експортен хъб България“ ще бъде обучение на български компании. Пилотно стартираме с 15 компании от 3 сектора, като в началото на следващата година предстои да изберем конкретните сектори и фирми. Ще бъдат подбрани организации, които вече са постигнали ниво на растеж, позволяващо им да излязат на международните пазари, и които имат екипи, способни след оказаната помощ да продължат дейност в чужбина. Обучителната програма ще бъде 4-месечна, като целта ни е до края на тази програма за всяка една компания да се намери един нов външен пазар“, обясни Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) – организацията, която е инициатор на новия проект. Тъй като новият „Експортен хъб България“ ще помага основно на български производители, голяма част от които са базирани извън София, ще бъдат осигурени и много онлайн обучения и дистанционни консултации с експерти. „Ще организираме обучителни дейности както с български предприемачи, така и с чуждестранни търговски аташета“, добави Таков. Засега всички 12 учредители се обединяват зад „Експортен хъб България“ с идеална цел, без все още да е обезпечено финансирането на проекта. За да е възможен устойчивият напредък на начинанието в дългосрочен план, се водят преговори за осигуряване на подкрепа по европейската Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Компаниите и организациите, които основаха „Експортен хъб България“, са:

 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор
 • Висшето училище по застраховане и финанси
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
 • Клийнтех България
 • Българската консултантска организация
 • Българската агенция за експортно застраховане
 • София Тех Парк – домакин на инициативата
 • Българската стартъп асоциация (BESCO)
 • СофтУни
 • М3 Комюникейшън Груп
 • Асоциацията на бизнес клъстерите
 • Българската стопанска камара.

Подавайки си ръка в подкрепа на каузата за развитие на икономическия потенциал на България, основателите на проекта искат да покажат, че успехът на българския бизнес в интернационална среда е възможен с общите усилия на правителствения и частния сектор на България. Те са убедени, че страната може да бъде лидер в редица търговски сектори, като се насърчи предприемаческия дух и желанието за иновативно развитие сред представителите на бизнеса.

Оперативната дейност на „Експортен хъб България“ ще стартира в началото на 2020 година.

Повече информация може да получите и на: https://www.economic.bg/bg/news/12/organizatsii-uchrediha-eksporten-hab-za-novi-ikonomicheski-tigri.html

Leave a Comment