Гост лектори от ВУЗФ в гр. Лахор, Пакистан

     

По покана на университета Kinnaird College for Women, представители на ВУЗФ, взеха участие в международна конференция, посветена на социални и икономически проблеми, която  се проведе в гр. Лахор, Пакистан (24-26 октомври 2019 г.). Г-жа Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ, изнесе доклад на тема Жените в бизнеса, а докладът на доц. д-р Юлия Добрева, директор на направление „Икономика“ на VUZF Lab, бе посветен на Предизвикателствата пред съвременните икономики.

Конференцията предизвика широк интерес сред академичната общност и бе подробно отразена във водещите национални медии на Пакистан.

По време на посещението си в университета Kinnaird College for Women, Д. Смилкова и доц. Ю. Добрева имаха срещи с представители на  факултетите по икономика, по финанси, по мениджмънт и по управление на човешките ресурси. Бяха обсъдени възможности за съвместни форми на обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и за сътрудничество за създаване на постоянни форми на съвместно обучение, научни изследвания, публикации и конференции.

Разговори бяха водени и с доц. д-р Газала Якуб, директор на Office of Research Innovation & Commercialization и проф. Rukhasana David, ректор на Kinnaird College for Women. Срещи и консултации бяха проведени с ръководствата и на други два университета – National College of Business, Administration and Economics и University of Management and Technology. С последния беше подписан меморандум за сътрудничество, като бяха обсъдени условията за съвместни бакалавърски, магистърски и докторски програми.

 

 

Leave a Comment