VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”

 

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката).

Семинарът ще се проведе на 22 ноември 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.

Начало на регистрацията: 8.30 ч.

Лектори на семинара ще бъдат Йордан Константинов, съдия във Върховния административен съд, Ваня Савова, административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен и Бисерка Стоянова, следовател в Националната следствена служба.

Участниците в семинара ще бъдат запознати с:

  • Данъчното правоотношение в административен и наказателноправен аспект, като ще бъде съпоставено общото и различното между двете правоотношения. Ще бъдат изяснени възможностите за различни решения на ВКС и ВАС във връзка с един и същ предмет – размера на данъчното задължение, като специален фокус е насочен към проблематиката на фиктивните доставки в контекста на ЗДДС;
  • Прилагането на данъчните закони  в съдебната практика през призмата на противодействието на данъчните измами, практики за избягване на данъци и борба с прането на пари (взаимовръзки и регулации), вкл. и в контекста на практиката на решенията на Съда на ЕС.
  • Фазите в процеса по изпиране на пари; действия, чрез които се изпират пари; ефекти от изпирането на пари; нови тенденции в международната рамка и чуждестранните практики в противодействието на изпирането на пари, като особен акцент е поставен върху тактиката на разследването на изпирането на пари.
  • Примери от съдебната практика в областта на данъчните измами и изпирането на пари

Семинарът е предназначен за разследващи органи по линия на икономическата престъпност и организираната престъпност, регулаторни органи във финансовия и банковия сектор, данъчни експерти, счетоводители, икономисти, съдeбни изпълнители, мениджъри, юристи и експерти в областта на борбата с пране на пари, съответно противодействието на финансови и данъчни измами.

Програма на семинара можете да видите ТУК.

Такса за участие: 92 лв.

Заявки за участие се изпращат до 21 ноември чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/danachni_izmami_registracia/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu.

Медийни партньори:

Leave a Comment