Доц. Георги Николов, гл. секретар на ВУЗФ, издаде нова книга „Сметната палата на България. Възстановяване и развитие до 2005 г.“

На 10.10.2019 г. в Сметната палата бе представена официално новата книга на доцент Георги Николов „Сметната палата на България. Възстановяване и развитие до 2005 г.“. На представянето на книгата присъстваха членове на сегашното и първото ръководство на възстановената през 1995 г. контролна институция на страната, настоящи и бивши нейни служители и експерти от Сметната палата на Холандия, участвали в разработването и изпълнението на първия Стратегически план за развитието на българската Сметна палата през периода 1999-2002 г.

Сегашният председател на Сметната палата Цветан Цветков оцени книгата като „емоционална изповед, написана от първо лице, искрено и с много любов за исторически факти и събития, свързани с палатата през първите 10 години след нейното възстановяване“. Той връчи на доцент Николов почетния плакет на контролната институция по случай издаването на книгата и за заслугите му за нейното възстановяване и развитие като неин председател в продължение на повече от девет години.

Проявяващите интерес към книгата могат да я закупят в библиотеката на висшето училище при цена 15 лева.

Leave a Comment