ВУЗФ избра нов професор

С решение на Академичния съвет на ВУЗФ, прието с протокол № 4 от 25.09.2019 г., доц. д-р Али Вейсел, преподавател по счетоводство и одит във висшето училище и член на екипа на VUZF Lab, беше избран за професор по научното направление „Икономика“ (Счетоводство, одит и анализ).

Целият екип на VUZF Lab го поздравява и му пожелава още много професионални успехи!

Leave a Comment