Доц. д-р Maню Mopaвeнoв, ВУЗФ, e нoвият изпълнитeлeн диpeĸтop нa Бългapcĸaтa фoндoвa бopca

На извънредно заседание на 17.09.2019 г. Общото събрание на Българска фондова борса (БФБ) одобри доц. д-р Маню Моравенов да влезе в състава на Съвета на директорите на институцията. Съветът със свое решение възложи на доц. д-р Моравенов ролята на изпълнителен директор на БФБ.

Той е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), като е титуляр на курсовете „Електронни борси“ и „Алтернативни инвестиции“ в магистърска програма, както и лектор на квалификационен курс „Финанси на недвижими имоти“ към бакалавърска програма на ВУЗФ. Член е на екипа на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ – VUZF Lab.

Доц. Моравенов е професионален член на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти). Притежава над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето  на процесите при различните източници на финансиране като: IPO-та и капиталово финансиране, емитиране на облигации, корпоративни заеми и банково финансиране.

 

Leave a Comment