VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: „Мерките срещу изпирането на пари, отнасящи се до замразяването и отнемането на активи в контекста на националното право и на правото на ЕС“.

Лектор: Сава Петров, прокурор във Върховната касационна прокуратура

Семинарът ще се проведе на 19 май 2019 г. от 9.00 до 13.00 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.
Начало на регистрацията: 8.30 ч.

По време на семинара ще бъде обсъдена международноправната и вътрешноправната  уредба на противодействието на изпирането на пари, както и правомощията на компетентните органи за събиране на доказателства. Ще бъде посочен редът за  обезпечаване и отнемане на имущество, придобито чрез престъпна дейност, което е предмет на изпирането на пари. Ще бъдат разгледани формите на международно правно сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари по международни договори, по които България е страна.

Програмата на семинара можете да видите ТУК. Подробна анотация на семинара можете да намерите ТУК.

Семинарът е предназначен за разследващи органи по линия на икономическата престъпност и организираната престъпност, регулаторни органи във финансовия и банковия сектор, магистрати с наказателноправен профил, адвокати, занимаващи се с наказателно право, счетоводни кантори, данъчни консултанти, съдeбни изпълнители, дипломирани експерт-счетоводители и други, които се интересуват от мерките срещу изпирането на пари.

Участниците в семинара ще имат възможност да задават въпроси на лектора и ще получат сертификати.

Такса за участие: 68 лв.

 Заявки за участие се изпращат до 17 май чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

График на предстоящите семинари можете да видите ТУК.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Медийни партньори на семинарите са:

  

Leave a Comment