VUZF Lab организира кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?”

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab организира кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?”.

Събитието ще се проведе на 26 февруари 2019 г. от 14.00 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1. Начало на регистрацията: 13.30 часа.

В дискусията ще вземат участие водещи икономисти, финансови експерти и анализатори в България, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди.

Форумът ще бъде открит от Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографската политика, и Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката. Основен доклад ще изнесе доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ. Панелисти в дискусията ще бъдат Апостол Апостолов, президент на ВУЗФ, председател на Надзорния съвет на Тексим банк, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Р България, преподавателят във ВУЗФ проф. д-р Григор Димитров, икономистите Красен Станчев и Владимир Каролев, както и други експерти. Модератор на кръглата маса ще бъде доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и изпълнителен директор на VUZF Lab.

Сред основните въпроси и акценти в дискусията ще бъдат:

Този път ще познаят ли арбитрите на глобалния икономически цикъл за нова криза?

Откъде и кога ще дойде кризата в България? Кои са симптомите за нова криза?

Каква криза ни очаква – финансова, дългова, икономическа? Глобална, европейска или наша – българска криза или “три в едно”?

Рисковете пред българската икономика

Възстанови ли се българската икономика от последната криза?

Късно ли е вече за политики за предотвратяване и смекчаване на ефектите от кризата?

Основните изводи, предложения и препоръки на кръглата маса ще бъдат обобщени и предоставени на Министерския съвет, Народното събрание, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, други компетентни държавни институции и ще бъдат публикувани на сайта на VUZF Lab.

Кръглата маса, посветена на икономическата криза, е поредният форум, организиран от VUZF Lab по значими социално-икономически теми, с който Лабораторията към бизнес университета изпълнява своята обществена мисия – да поставя на фокус актуални проблеми, като показва различните гледни точки към тях, търси и предлага решения и оказва влияние при формирането на различните държавни секторни политики.

Програмата на дискусията можете да видите ТУК.

Повече информация за събитието на https://vuzflab.eu/.

За контакти: тел.: +359 2 40 15 803, моб. +359 884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Медийни партньори:

 

Leave a Comment