Висшето училище по застраховане е финанси (ВУЗФ) е акредитирано за обучение на докторанти от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), която е пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA) и пълноправен член на Европейския регистър по осигуряване на качеството на висшето образование (EQAR).

Докторските програми обхващат широк спектър от професионалното направление „Икономика“: финанси, бизнес, застраховане, осигуряване, социално и здравно осигуряване, банкиране, маркетинг, счетоводство, контрол, одит и анализ, финансова математика, мениджмънт, иновации, предприемачество и други области от сферата на икономиката.

ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания. Качествената подготовка на нашите студенти и докторанти във всички образователни степени ги прави един от най-предпочитаните кадри както в бизнес практиката, така и в академичната общност.

Сред най-предпочитаните магистърски програми са:

  • Икономика (лидерство и мениджмънт);
  • Финансов мениджмънт и маркетинг;
  • Счетоводство, контрол и корпоративен анализ;
  • Застрахователен бизнес и риск-мениджмънт;
  • HR мениджмънт и лидерство;
  • Одит и риск-мениджмънт (в сътрудничество с Bureau Veritas); Дигитален маркетинг и финансов бизнес;
  • Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (в сътрудничество с Cleantech);
  • Банков мениджмънт и инвестиции (в сътрудничество с FiBank);
  • Мениджмънт на процеси, проекти и хора в IT индустрията (в сътрудничество с Naxex).

Магистърските и докторските програми на ВУЗФ са подходящи за желаещите да придобият задълбочени фундаментални икономически знания, които да приложат в професионалната си практика и кариера. Развитието на студентите и докторантите в областта на икономиката е в съответствие с потребностите на съвременния бизнес и повишава тяхната конкурентна способност, като се придава особен акцент на иновационните изследвания. Висококачественото образование и научноизследователска дейност във ВУЗФ се поддържат  с помощта на редица издания, в които студенти и докторанти публикуват свои научни разработки. За това значително спомагат договорите за сътрудничество между ВУЗФ и няколко чуждестранни университета, както и участията в европейски проекти и програми.

 

проф. д-р Грегори Макридис

проф. д-р Грегори Макридис

директор на направление "Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество"

Проф. д-р Грегори Макридис е председател на Европейската асоциация на ERASMUS координаторите, председател на Европейската асоциация за кариерно развитие и изпълнителен директор на Европейския офис на Кипър в Брюксел.

Проф. Макридис е директор по науката и международните връзки на Университета в Никозия, Кипър. От 2007 г. е изпълнителен директор на Офиса на Кипър в Брюксел към Европейската комисия, където управлява 500 хил. евро годишно. Президент e на Кипърското математическо дружество, както и на Математическа асоциация на страните от Югоизточна Европа. Защитил е докторската си дисертация по приложна математика в Илинойския технологичен институт, Чикаго, САЩ. След 2002 г. е бил координатор на 9 проекта към Европейския съюз и е бил партньор по редица други проекти. Автор е на множество научни статии в реферирани списания, има 28 публикации в трудове на научни конференции.

Д-р Макридис е гост-професор във ВУЗФ по учебната дисциплина “Европейски фондове и програми” от 2016 г.