Становище на VUZF Lab по Проекта на Национален план за въвеждане на еврото в Република България
Становище на VUZF Lab по Проекта на Програма за развитие на регионите 2021-2027
Становище на VUZF Lab по Проекта на ЗИД на Търговския закон
Становище на VUZF Lab по Проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България
Становище на VUZF Lab по Проекта на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори
Становище на доц. д-р Любка Ценова, VUZF Lab, за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС
Становище на VUZF Lab по Проекта на ППЗДДС
Основни изводи и препоръки от международната конференция „Кръгова икономика и устойчиви финанси“
Становище на VUZF Lab относно системата Бонус-малус
Становище на VUZF Lab по Проекта на ЗИД на ЗВО
Становище на VUZF Lab по Проекта на ЗИД на ЗКПО
Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване – регламент, ефекти и проблеми
ADEQUATE AND SUSTAINABLE PENSIONS – WHERE IS THE BALANCE BETWEEN PAY-AS-YOU-GO PUBLIC PENSIONS AND CAPITAL PENSIONS
THE ROLE OF INSTITUTIONS, BUSINESS, AND SOCIETY IN SHAPING MODERN ECONOMY
SUSTAINABLE INVESTING TRENDS. CAN THEY HELP THE TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY?
NON-FINANCIAL DECLARATION. THEORETICAL ASPECTS.