Такса за участие

След потвърждение от страна на „ВУЗФ ” по  e-mail за регистрацията Ви за семинара, таксата за участие в размер на 136 лв.  
се заплаща по банков път до:

Получател:

ВУЗФ

ЕИК: 131191259

Банка: Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57TEXI954510054536 00

Посочената цена е крайна. В основание за плащане следва да впишете Такса за участие в семинар.

Срокът за регистрация и за заплащане на таксата за участие е до 17 май 2019 г. По изключение таксата може да бъде заплатена и на място във ВУЗФ в деня на семинара.

Допълнителна информация

Целодневен семинар – 09:00 ч – 16:00 ч

Таксата за участие включва:

– Папка с материали на семинара (програма, лекционни и презентационни материали, листове за писане) 

 – Кетъринг обяд

 – 2 кафе паузи

 – Издаване на сертификат за участие в семинара

Условия за записване, отказ от участие и участие в семинара

С подаването на Регистрационната форма, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679, да бъдат обработвани страна на ВУЗФ за целите на провеждането на конференцията. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците, е-мейл и телефон.

Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на е-мейл до: info@vuzflab.eu, след което личните Ви данни ще бъдат изтрити.

С политиката за защита на личните данни на ВУЗФ, можете да се запознаете тук: Политика за защита на личните данни

Резервирането на участието на Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след получаването на регистрационната форма от страна на ВУЗФ. Правото на участие на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 5 /пет/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер. При отказ от участие не по-късно от 5 /пет/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване. ВУЗФ си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване. При нужда от отмяна на форума, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер.