доц. д-р Красимир Тодоров

доц. д-р Красимир Тодоров

Красимир Тодоров е доцент във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), като води магистърски курсове по корпоративна и стратегическа динамика, стратегическо управление, стратегии и бизнес моделиране. Притежава професионална степен по управление на бизнес администрация – MBA,  в областта на стратегическото управление от Изпълнителната академия на Виенския университет по икономика и бизнес, Австрия. Завършил е специализация по сливания и придобивания – M&A, във Висшето училище по мениджмънт „Карлсън“, Университета на Минесота, Минеаполис, САЩ. Притежава докторска степен по управленско счетоводство от Университета за национално и световно стопанство, София.

Красимир Тодоров работи като главен мениджър за България в международната компания FCC Environment, с централа в Австрия, част от испанската група Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Мадрид. В продължение на 12 години е работил в две български фирми от структурата на „Инчкейп“, Лондон – Тойота Балканс и ТМ Ауто, официален дистрибутор и дилър на Тойота и Лексус, като е заемал последователно висши управленски позиции  – финансов директор, директор „Продажби и развитие“ на дилърската мрежа, управител. По време на своята работа в структурите на „Инчкейп“ е участвал в редица международни инвестиционни проекти в Русия, Грузия, Азърбайджан, Румъния, Македония и Полша.

Публикации

Монографии

    Strategic Management in Emerging Markets: Aligning Business and Corporate Strategy, Krassimir Todorov, Yusaf H. Akbar, Emerald Group Publishing (ML), ISBN: 9781787541665, 468 страници, 2018.

    Systematic approach for competitive analysis and strategy preparation: Applied in an automotive commercial organization, Krassimir Todorov, AV AkademikerVerlag, ISBN: 9786202213820, 76 страници, 2018.

    Оперативна и производствена стратегия за бизнеса, Красимир Тодоров, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов, ISBN: 9789548590471, 229 страници, София, 2018.

    Теория на стратегическото управление, Красимир Тодоров, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов””, ISBN: 9789548590440, 400 страници, София, 2017.