д-р Румен Ангелов

д-р Румен Ангелов

Д-р Румен Ангелов е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. През 2019 година завършва докторантура в катедра „Финансов контрол“ в Университета за национално и световно стопанство. Висшето си образование д-р Ангелов придобива във Великобритания, където завършва бакалавърска степен по „Финансова икономика“ в Университета Кингстън Лондон и магистърска степен по „Банкиране и финанси“ в Университета Куин Мери Лондон, част от групата университети “University of London”.

Научните му интереси са в областта на изследванията на банковия сектор и по-конкретно на динамиката на процесите на сливания и поглъщания. Автор е на книга на тема „Сливания и конкурентна среда в банковия сектор“, издадена от издателството на ВУЗФ през 2020 година, както и на редица научни публикации по тази тематика.

Паралелно с академичната си работа, в периода 2015-2019 година д-р Ангелов е общински съветник в Общинския съвет на гр. Бургас, а към момента развива успешен частен бизнес в сферата на търговията.