Доц. д-р Красимир Тодоров, ВУЗФ, взе участие в международната конференция по стратегическо управление в Копенхаген, Дания

Доц. д-р Красимир Тодоров, преподавател във ВУЗФ, представи висшето училище пред международната академична общност в Копенхаген, Дания, на научната конференция по стратегическо управление, организирана от World Academy of Science, Engineering and Technology, която се проведе на 11 и 12 юни 2019. https://waset.org/conference/2019/06/copenhagen/ICSM Прочети

Българинът предпочитал да изпие и изпуши парите за застраховка на дома

Това е мнението на ректора на ВУЗФ доц. Григорий Вазов Бури, градушки, мълнии и големи порои отново засегнаха много българи през изминалите дни. Пожари и порои унищожават една и съща собственост на едни и същи хора, но въпреки това у нас застраховането Прочети

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“. Лектор на семинара е Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд. Семинарът ще се проведе на Прочети

Проф. д-р Виржиния Желязкова представи VUZF Lab на международен форум

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството във ВУЗФ и директор на направление „Финасни и финансов мениджмънт“ на VUZF Lab, представи Лабораторията на мащабната десета Международна конфернция за межднуароден бизнес (10-th International Conference for International Business), която се проведе Прочети

ВУЗФ с участие на представяне на книга за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд

Доц. Станислав Димитров, преподавател във ВУЗФ и ръководител направление „Застраховане и пенсии“ в Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към ВУЗФ, взе участие в представянето на книгата на д-р Живка Николова „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“. Представянето се състоя Прочети

Доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, за БНТ: Имаме по-бърз растеж на разходите, отколкото на приходите

Според данни на Националната статистика, през първото тримесечие има ускоряване на икономическия растеж до 3.4% на година. БВП се е увеличил до около 1.1%. „Българската икономика се забавя, което се забелязва още от второ-трето тримесечие на миналата година и това е част Прочети

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България проведоха практически семинар за мерките срещу изпирането на пари

На 19 май 2019 г. във ВУЗФ се проведе специализиран семинар на тема: „Мерките срещу изпирането на пари, отнасящи се до замразяването и отнемането на активи в контекста на националното право и на правото на ЕС“, организиран от Лабораторията за научно-приложни изследвания към Прочети

Д-р Пламен Иванов, експерт към VUZF Lab: Правната уредба при противодействието на пране на пари у нас – вече с форми на превенция

Д-р Пламен Иванов, експерт към Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и директор на Юропиън Брокеридж Хаус, В развитие, 16.05.2019 По отношение на правната уредба при противодействието на пране на пари у нас приетият вече Прочети

д-р Елина Кърпачева, експерт към VUZF Lab, за Investor.bg: Ефективната борба с изпирането на пари – мисия (не)възможна?

Решението: взаимодействие и обмен на информация между надзорни и правоприлагащи органи Защитата на интегритета на финансовата система е приоритет на европейските институции. Това твърдение получи и своето доказателство с новата Резолюция на Европейския парламент от март т.г. относно финансовите престъпления, данъчните измами Прочети

Доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, за Economic.bg: „Големият проблем на застрахователите е отлагането на системата „Бонус-малус“

Проблемите със „Зелената карта“ не са приключили, но се прави всичко възможно да се реши този проблем – Доцент Вазов, изминалата 2018 г. може да се определи като рекордна за застрахователния пазар в България. Общият премиен приход на застрахователите се увеличи с Прочети