Публична лекция на доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, на тема „Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?“ на 18.04.2019 г.

На 18 април 2019 г. от 18.00 ч. в JA Startup Hambar в София Тех Парк, доц. д-р Даниела Бобева, преподавател във ВУЗФ, ще изнесе публична лекция на тема „Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?“. През тази Прочети